W dniu 27 maja 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn Burmistrz Dariusz Skiba podpisał umowę z wykonawcą na zadanie p.n. „Budowa wodociągu na odcinku ujęcie wody ul. Suchedniowska – Leśna etap II”.

Wykonawca zgodnie z dokumentacją techniczną przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowej na odcinku ujęcie wody ul. Suchedniowska – Leśna o długości 0,48 km .Zakres robót do wykonania to odcinek od trójnika WH1 do hydrantu HN2 wraz z wykonaniem przycisku pod drogą powiatową nr 857.

Wykonawcą zadania będzie firma PBL ,,ELDAN” z Krakowa

Wartość inwestycji wynosi: 94 857,60 złotych brutto

Termin realizacji zamówienia to 16.08.2019 r.

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego przypadającego w dniu 27 maja

 

0001

W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 68 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium RP informuję, że w dniu 27 maja 2019 r. do godziny 16.00 wprowadza się zakaz wstępu do przedszkoli, szkół osobom postronnym

Burmistrz MiG Bodzentyn

(-) Dariusz Skiba

 

Informacja o zarządzeniu w sprawie stopni alarmowych

Stopnie alarmowe

Zasady postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego

W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 68 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium RP informuję, że do dnia 27 maja 2019 r. do godziny 16.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie wprowadza się system ewidencji osób wchodzących na teren Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie.

Burmistrz MiG Bodzentyn

(-) Dariusz Skiba

 

Informacja o zarządzeniu w sprawie stopni alarmowych

Stopnie alarmowe

Zasady postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego

Serdecznie zapraszamy na PIKNIK dla osób niepełnosprawnych,

który odbędzie się 25 maja 2019 r. (sobota)

w Gimnazjum w Bodzentynie, ul. Wolności 4, 

o godzinie 12:00

Organizator: Towarzystwo Sportowe „SOKÓŁ” Kielce.

 

Atrakcje:

  • warsztaty boccia
  • stanowisko manualne
  • turniej piłki nożnej
  • pokazowy mecz Reprezentacji Polski +35 w futsalu z drużyną Hutnika Starachowice

Boccia trafiła do sportu paraolimpijskiego i adresowana jest przede wszystkim dla osób z najcięższymi dysfunkcjami ruchowymi. Zawodnicy mogą brać udział w grze stojąc lub siedząc (wózek, krzesło). Przewidziano też udział asystenta umożliwiającego grę zawodnikom wymagającym pomocy. Dzięki tym rozwiązaniom Boccia nie stawia jakichkolwiek ograniczeń sprawnościowych dla graczy!

Dodajmy do tego emocje jej towarzyszące oraz fakt, że jest to gra zachęcająca do myślenia, taktycznego planowania rozgrywki i prób przewidywania zagrań przeciwnika, a w efekcie otrzymujemy ideał sportu paraolimpijskiego i jednocześnie doskonałą grę integracyjną. Boccia jest narzędziem skutecznie wyzwalającym tłumioną, szczególnie u młodych osób, energię życiową. Sport ten przyczynia się likwidacji wykluczenia społecznego, gdyż poza kształtowaniem sprawności fizycznej, daje osobom niepełnosprawnym możliwości integracyjnego działania w atmosferze tolerancji i poszanowania inności fizycznej.

 

Wydarzenie realizowane w ramach zadania publicznego finansowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie.

Publikacja uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data obowiązywania:  24.05.2019 r. – 31.05.2019 r.

Treść: Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się poniższą ofertę:

Oferta: PZK 6/2019

Rodzaj zadania: art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i wolontariacie

Tytuł zadania publicznego: „Działalność Klubu Seniora w Gminie Bodzentyn”

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie MIEJSKA GÓRA na Rzecz Celin i Podgórza

Termin realizacji zadania: 03.06.2019 r. – 29.08.2019 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 4 150,00  złotych (słownie): cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych, 00/100 groszy

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentyn w terminie do 31.05.2019 r. wg załączonego poniżej wzoru.

 

Oferta PZK6/2019

Formularz uwag

W dniu 27 maja 2019 r. (poniedziałek) w godzinach od 9.00 do 11.30 Burmistrz MiG Bodzentyn - Dariusz Skiba, nie będzie przyjmował interesantów z powodu wyjazdu służbowego. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Informacja o planowanej sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie w dniu 29 maj 2019 r.

sesja w dniu 29 maja 2019 skonwertowany 1

sesja w dniu 29 maja 2019 skonwertowany 2

16 maja br. zmarł radny Rady Miejskiej w Bodzentynie Stanisław Chrzęszczyk. Miał 63 lata.

Stanisław Chrzęszczyk był radnym od 2014-2018 oraz 2018 -2023. W trakcie pierwszej i obecnej kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Spraw Samorządowych. Charakteryzowało go niezwykłe zaangażowanie w życie lokalnej społeczności, sprawy gospodarcze i społeczne gminy .

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 22 maja o godz. 13.00 w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Wzdole Rządowym.

W dniu 20.05.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn Burmistrz Dariusz Skiba podpisał umowę z wykonawcą na remont dróg gminnych o łącznej długości 1,6 km.

Nowe nawierzchnie asfaltowe powstaną w następujących miejscowościach:

  1. Śniadka Druga – Śniadka Trzecia droga gminna nr 311011T,
  2. Śniadka Parcele droga gminna nr działki 87,
  3. Śniadka Parcele- Śniadka Trzecia droga gminna nr działki 119,
  4. Śniadka Parcele droga gminna nr działki 118,

Wykonawcą wszystkich zadań będzie ,,BUDROMOST-STARACHOWICE’’ Sp. z o. o. z Wąchocka.

Wartość inwestycji wynosi 794 612,47 zł. Środki finansowe pochodzą od Wojewody Świętokrzyskiego (w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych) wartość dofinansowania zgodnie z otrzymanymi promesami wynosi 80 % wartości zadania.

W tegorocznym  XXV Sportowym Turnieju Miast i Gmin - XI Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich, który będzie odbywać się na terenie naszej Gminy w dniach od 26 maja do 1 czerwca 2019 r. odbędą się zawody indywidualne w lekkiej atletyce, "Świętokrzyski Piknik Strzelecki", turnieje minipiłki nożnej i piłki nożnej, a także Święto Sportu Szkolnego. 

Dziękujemy serdecznie Lokalnym Animatorom Sportu, Uczniowskim Klubom Sportowym i Dyrekcji Szkół, które zgłosiły swój udział i tym samym przyczyniają się m.in. do promowania aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia

Kalendarz zaplanowanych działań

Zgłoszenie Gminy

Zapraszamy 26 maja br. na Majowy Festiwal Wokalno – Instrumentalny „GRAMY DLA BOŻEJ MAMY” Muzyka na Szlaku Świętokrzyskich Zabytków Sakralnych.

Najpiękniejsze pieśni sakralne, arie oratoryjno - kantatowe oraz modlitewne arie operowe z polskiego i światowego repertuaru.

plakat poprawiony

Proponowany porządek obrad

 

 

Jeśli nie masz własnego transportu, a chcesz oddać krew dla Angeliki, możesz zapisać się na bezpłatny transport

na wyjazd do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Kielcach,

które odbędzie się 22 maja 2019 r. o godzinie 9:00.

 

Zapisy trwają do poniedziałku (20 maja) do godziny 21:00

pod numerami telefonu: 790 878 241, 660 037 882, 693 690 333.

15 maja 2019r do Zespołu Szkół im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” przyjechali uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z gminy Bodzentyn i stanęli do rywalizacji w XVII Gminnym Turnieju Wiedzy Przyrodniczej. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: wiedzy pt. „Atomy, cząsteczki, tkanki…materia” dla uczniów klas siódmych i ósmych oraz prezentacja sylwetki znanego naukowca dla uczniów klas piątych i szóstych. Młodzi przyrodnicy uczestnicząc w naukowej rywalizacji mieli możliwość pogłębienia i sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu chemii i biologii oraz zaprezentowania się na szerszym forum.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS