Rok 2018 jest rokiem szczególnym, w którym w nawiązaniu do daty 11 listopada 1918 r. wspominamy wszystkich, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. I taka idea przyświecała organizatorom i uczestnikom wydarzenia, które miało miejsce w słoneczną niedzielę 8 kwietnia w Bodzentynie na terenie Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego”. Jego głównym inicjatorem była dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen historyk, Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna.

Uroczystość rozpoczęła się odegraniem „Mazurka Dąbrowskiego” przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Bodzentyna. Po przywitaniu zgromadzonych przez Dyrektora Gimnazjum Danutę Kolasę głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, który podkreślił rolę takich wydarzeń w utrwalaniu pamięci historycznej, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Następnie wypuszczono 100 gołębi pocztowych, przygotowanych przez Oddział Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Bodzentynie. Krążąc nad murami bodzentyńskiego zamku, symbolicznie „poniosły wieść o wolności”.

Następnie przy dźwiękach orkiestry udano się w stronę „skweru niepodległości”, gdzie rozpoczęto akcję sadzenia na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn 100 dębów pamięci, przekazanych przez Nadleśnictwo Łagów. Tutaj zasadzono 5 dębów upamiętniających Marszałka Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Jana Piwnika „Ponurego”; Kazimierza Szermentowskiego – powstańca 1863 r., brata artysty malarza Józefa Szermentowskiego, urodzonych w Bodzentynie.

Postaci te w różny sposób, na drodze walki zbrojnej, dyplomatycznej, politycznej, społecznej wniosły swój wkład w dzieło odbudowy Państwa Polskiego. W trakcie sadzenia dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen przypomniała zasługi osób, którym poświęcono drzewka. Przy nich na specjalnych tabliczkach z biało-czerwonymi kokardami umieszczono krótkie biogramy. Miejscowy proboszcz ks. dr Leszek Sikorski poświęcił i pobłogosławił dęby, mówiąc o ważnej roli tych znaków pamięci.

W trakcie uroczystości artysta plastyk Witold Comber, pochodzący z Bodzentyna zaprezentował swój obraz przedstawiający Komendanta Józefa Piłsudskiego na Rynku w Bodzentynie. W ten sposób nawiązał do faktu jego pobytu 30 października 1914 r. w tym mieście, kiedy na czele 1. Pułku Piechoty Legionów Polskich, wycofując się spod Dęblina, przechodził przez Góry Świętokrzyskie. Obraz można oglądać w sali posiedzeń Rady Miejskiej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie.

Dęby sadzili zaproszeni goście, przedstawiciele władz miejscowych, lokalnej społeczności. Kolejne dęby, po które mogą się zgłaszać mieszkańcy do Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn, będą sadzone w następnych dniach, w różnych miejscach – tworząc mapę pamięci polskich bohaterów.

Z kolei w budynku Gimnazjum odbyło się przedstawienie słowno-muzyczne „Oni walczyli o wolną Polskę” w wykonaniu uczniów szkoły. Ze wzruszeniem wysłuchano wypowiedzi przypominających życiorysy pięciu osób upamiętnionych „dębami wolności” , poezji i pieśni patriotycznych na tle scenografii z symbolami narodowymi. Warto podkreślić duże zaangażowanie Dyrektora szkoły i grona pedagogicznego w przygotowaniu obchodów.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn Dariuszem Skibą, Zastępcą Burmistrza Andrzejem Jarosińskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej Wojciechem Kózką, Dyrektorem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie Marcinem Sikorskim.

Wśród uczestników wydarzenia byli Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach Wiesława Rutkowska, dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen, reprezentant Delegatury Kieleckiej IPN dr Michał Zawisza; przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz Nadleśnictwa Łagów na czele z Nadleśniczym Krzysztofem Karstą, Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Bodzentynie kierowanego przez Pawła Telkę, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Bodzentyna pod batutą kapelmistrza Kazimierza Podrazy, radni, dyrektorzy miejscowych szkół wraz z pocztami sztandarowymi, delegacje ochotniczych straży pożarnych z Bodzentyna, Sieradowic i Wzdołu Rządowego, Młodzieżowej Rady Miejskiej, uczniowie i druhowie z bodzentyńskich drużyn ZHP.

Burmistrz Bodzentyna Dariusz Skiba podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości, a zwłaszcza darczyńcom sadzonek dębów oraz hodowcom gołębi.

Odtąd dęby niosące imiona Józef, Ignacy, Wincenty, Jan, Kazimierz pod opieką młodzieży szkolnej będą przypominać o polskiej historii.

Ta piękna lekcja patriotyzmu, upamiętniająca bohaterów poległych i walczących o niepodległość Polski, w 100. rocznicę jej odzyskania, odbyła się pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej, wpisując się w cykl rządowych obchodów w ramach programu „Niepodległa”.

Elżbieta Firlet

SEKA S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kwalifikacje spawacza atutem na rynku pracy”.

W kursach mogą uczestniczyć tylko osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  1. są w wieku powyżej 18 lat
  2. są aktywne zawodowo, tj. pracujące albo pozostające bez zatrudnienia ale poszukujące pracy i zainteresowane jej podjęciem;
  3. zamieszkujące na obszarze co najmniej jednego z podanych powiatów województwa świętokrzyskiego: tj. skarżyskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, koneckiego, kieleckiego;
  4. niekorzystające z tego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS

INFORMACJE i ZAPISY: www.efs.seka.pl

Plakat

Szesnaście miejscowości w gminie Bodzentyn będzie miało nową sieć kanalizacyjną, to ponad 55,11 kilometrów a także po zrealizowaniu projektu 80 % skanalizowanej gminy.

W czwartek 5 kwietnia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn zostały podpisane 3 umowy o łącznej wartości brutto 41 773 75 zł, na wszystkie części zadania polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Bodzentyn w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość dofinansowania całego projektu - 39 932 224,37 zł.

W obecności Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn - Dariusza Skiby, Zastępcy Burmistrza – Andrzeja Jarosińskiego  zostały podpisane umowy pomiędzy Wykonawcami Inżynierii Rzeszów S.A., Prezesem Zarządu – Jerzym Żyłą i Członkiem Zarządu – Grzegorzem Królem a Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp z o.o. --Markiem Kitlińskim oraz Zastępcą Prezesa, Pełnomocnikiem ds. Projektu nr POIS.02.03.00-00-0120/17 - Moniką Jamróz.

- Chyba nigdy w historii w ostatnich latach żaden samorząd nie uzyskał takich środków jednorazowo na taki projekt i to jest dla nas zobowiązanie, żeby sprostać realizacji tego projektu. Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie dla trzynastu radnych, którzy zrozumieli powagę naszych trzyletnich starań i wspierali ten projekt od początku aż do sfinalizowania –mówi Dariusz Skiba, burmistrz Bodzentyna.

Dzięki realizacji umowy skanalizowanych zostanie szesnaście miejscowości: Wzdół Rządowy, Wiącka, Hucisko, Stara Wieś, Wzdół – Kolonia, Psary - Podłazy, Leśna - Stara Wieś, Podkonarze, Parcelanci, Kamienna Góra, Sieradowice Drugie, Sieradowice Pierwsze, Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Dąbrowa Górna.

Na podstawie podpisanych umów, w wyżej wymienionych miejscowościach Gminy Bodzentyn zostanie zaprojektowanych oraz wybudowanych łącznie 55,11 km kanalizacji sanitarnej i 16,27 km przyłączy dla mieszkańców. Budowa przyłączy dla mieszkańców zostanie zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach.

To jedna z największych  inwestycji tego typu w gminach średniej wielkości w regionie. Jak twierdzi burmistrz, docelowo w kolejnych latach będzie robione wszystko, aby skanalizować całą Gminę Bodzentyn.

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Stowarzyszenie „Kielecka Rodzina Katyńska” zapraszają młodzież szkolną, w dniu 10 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00, do udziału w V Marszu Katyńskim w Kielcach.

Marsz rozpocznie się o godzinie 12.00, wyruszy z ulicy Sienkiewicza (na wysokości Best Western Grand Hotelu). Trasa przebiegać będzie ulicami Sienkiewicza, Dużą, Jana Pawła II i Ściegiennego do Cmentarza Partyzanckiego, a następnie ulicami Sołtysiaka „Barabasza” i Gagarina na Skwer Pamięci Ofiar Katynia. Po drodze zaplanowany został przystanek przy Pomniku Katyńskim oraz Pomniku Sybiraków – ulica Sołtysiaka „Barabasza” – gdzie złożone zostaną kwiaty i znicze.

Pochód, utworzony przez członków grup rekonstrukcyjnych oraz młodzież szkolną w historycznych mundurach polskich oficerów oraz pilnujących ich funkcjonariuszy NKWD, w milczeniu przejdzie ulicami Kielc na Skwer Pamięci Ofiar Katynia. Marsz jest jedną z inicjatyw organizowanych dla upamiętnienia oficerów Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza oraz policji pomordowanych przez sowietów w 1940 r.

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Leszek Bukowski, tel. 600 001 106. Adres e-mail do zgłaszania udziału zorganizowanych grup szkolnych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wczoraj sadzonki dębów w ilości 100 sztuk otrzymaliśmy z Nadleśnictwa Łagów dzięki uprzejmości Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu za co serdecznie dziękujemy.

W związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości zachęcamy do upamiętnienia tego faktu poprzez posadzenie dębu pamięci. W Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn od 9 kwietnia będzie można otrzymać sadzonkę drzewka, jednocześnie określając jaką postać zasłużoną w walce o niepodległość będzie upamiętniać. Mogą to być postacie ogólnie znane, ale też ważne w dla historii regionu i lokalnej społeczności. Zostaną one również uwiecznione w specjalnie przygotowanej księdze pamiątkowej. Przy każdym drzewku zostanie na specjalnej tabliczce podana krótka informacja o tej osobie.

Po sadzonki mogą zgłaszać się stowarzyszenia, instytucje publiczne, szkoły, osoby fizyczne. W ten sposób stworzymy swoistą mapę pamięci zapisaną w krajobrazie kulturowym miasta i gminy.

Akcję sadzenia dębów rozpoczniemy 8 kwietnia podczas uroczystości w Bodzentynie: „Niech poniosą wieść o wolności”. W jej trakcie zostanie m.in. posadzonych pięć dębów upamiętniających Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Jana Piwnika „Ponurego”, Kazimierza Szermentowskiego.

Serdecznie zapraszamy na uroczystość a także po sadzonki dębów.

Osoby zainteresowane otrzymaniem sadzonki proszone są o kontakt z sekretariatem Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie.

Szanowni Państwo, 

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach realizuje projekt pn. ”Być świadomą kobietą” dotyczący wsparcia profilaktyki ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do badań profilaktycznych. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu oferowany jest bezpłatny dowóz kobiet na badania. Mogą z niego skorzystać Panie w wieku 25-59 lat, które w przeciągu 3 lat nie miały wykonanej cytologii na NFZ, oraz Panie w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonanej mammografii w ciągu 2 lat.

Bezpłatny dowóz Pań do ŚCO i powrót do miejsca zamieszkania, pracy jest jednym z udogodnień znoszących bariery w dostępie do badań profilaktycznych. Grupa musi liczyć minimum 5 osób. Badania wykonujemy codziennie, za wyjątkiem środy w godzinach od 8.00-13.00, czwartek  do godziny 18.00. Istnieje możliwość zorganizowania badań w soboty, po wcześniejszym uzgodnieniu. 

Dodatkowo, ułatwiając mieszkankom dostęp do opieki ginekologicznej jest możliwość, aby do Gminy Bodzentyn przyjechał Cytobus Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, który został skonstruowany specjalnie dla mieszkanek miejscowości województwa świętokrzyskiego. W ramach projektu „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy w regionie świętokrzyskim” przyjeżdża na życzenie pań do ich miejsca pracy lub zamieszkania. W specjalistycznym pojeździe umieszczono gabinet położnej, w którym znajduje się fotel ginekologiczny i niezbędne wyposażenie. Wewnątrz jest wydzielona kabina higieny intymnej z wc i bieżącą wodą, żeby pacjentka mogła się rozebrać i przygotować do badania. Pojazd jest ogrzewany, klimatyzowany, wyposażony w wysuwany stopień ułatwiający wejście do gabinetu.

Chętne osoby do badań, zapraszamy do zgłaszania się do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, tel. 41 311 57 11. Po zebraniu odpowiedniej ilości chętnych osób, nastąpi umówienie terminu badania ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

Po badaniu Panie otrzymują upominki przypominające o badaniach. Wyniki są wysyłane pocztą lub odbierane osobiście. Panie z nieprawidłowym wynikiem są od razu objęte leczeniem i opieką Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Serdecznie zapraszamy Państwa na najbliższy mecz 29. kolejki PlusLigi pomiędzy Dafi Społem Kielce a Aluronem Virtu Wartą Zawiercie.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 9 kwietnia o godz. 18:00 w kieleckiej Hali Legionów. Mecz będzie transmitowany przez telewizję Polsat Sport, dlatego organizatorom zależy na obecności jak największej ilości kibiców. W hali pojawi się liczna grupa (250 osób!) sympatyków drużyny przeciwnej.

Będzie to ostatni pojedynek kielczan w hali Legionów w sezonie 2017/2018, dlatego warto pożegnać naszych siatkarzy i podziękować im za cały sezon ciężkiej pracy i niemałych wyrzeczeń. W ostatnich meczach, pomimo mocnych rywali i niewielkich szans na zwycięstwa walczyli do ostatniej piłki, pokazując, że potrafią grać w siatkówkę - udowodnili to chociażby w starciu z wicemistrzem Polski, PGE Skrą Bełchatów. Warto przyjść do hali po raz ostatni w tym sezonie, zapraszamy Państwa serdecznie.

Zgłoszenia przyjmowane będą aż do poniedziałku, 9 kwietnia do godziny 14:00, poprzez nadesłanie imion i nazwisk chętnych osób na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Lista wszystkich zgłoszonych osób zostanie przekazana przekazana w dniu meczu do ochrony.

Wejście na mecz jest bezpłatne i odbywa się WYŁĄCZNIE wejściem bocznym (po prawej stronie od wejścia głównego – patrząc na Halę od strony Alei Legionów).

 

Zapraszamy!

Jeżeli jesteś osobą zdrową, sprawną fizycznie, posiadającą obywatelstwo polskie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pragniesz wziąć na swoje barki współodpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich, swojego miasta, wioski, gminy, województwa i swojej ojczyzny Polski zgłoś się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) –  tam dowiesz się jak wstąpić do 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Osoba zainteresowana pełnieniem terytorialnej służby wojskowej - składa wniosek do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień (WKU). Przychodząc do WKU należy zabrać ze sobą książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy, dokumenty poświadczające wykształcenie, inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, rekomendacje organizacji proobronnych, których jest członkiem.

Po rejestracji we właściwym WKU oraz złożeniu wniosku ochotnik zgłasza się do 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w celu zapoznania z przepisami i warunkami służby. Z chwilą otrzymania rekomendacji, ochotnicy kierowani są do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia a osoby, które dotychczas nie posiadały orzeczenia kategorii zdrowia zgłaszają się do wojskowej komisji lekarskiej.

Służba w 101 kieleckim batalionie lekkiej piechoty jest doskonałym sposobem na samorealizację i rozwój zawodowy. Kształtuje takie wartości jak: odpowiedzialność, samodyscyplinę, szacunek dla Państwa i symboli narodowych oraz dla wartości chrześcijańskich, które są podstawą naszej tradycji.

Większość kandydatów na żołnierzy OT skorzysta ze szkolenia podstawowego (16 dni), które przeprowadzimy we wrześniu 2018 roku w dniach
08-23. Osiem dni po wcieleniu do kandydatów którzy nie złożyli jeszcze przysięgi dołączą do nich ochotnicy, którzy są już żołnierzami rezerwy po złożonej przysiędze wojskowej i odbytym przeszkoleniu wojskowym. 23 września br. świętokrzyscy terytorialsi złożą przysięgę wojskową, pierwszą na ziemi świętokrzyskiej.

Wojskowe Komendy Uzupełnień w Kielcach, Busku Zdroju i Sandomierzu cały czas przyjmują wnioski od ochotników do terytorialnej służby wojskowej. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibach komend, telefonicznie oraz na plakatach informacyjnych na tablicy ogłoszeń.

Informacje dotyczące Terytorialnej Służby Wojskowej można także uzyskać na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej w zakładce Obrona Terytorialna oraz na stronie www.terytorialsi.wp.mil.pl

NIE STÓJ OBOK! BĄDŹ JEDNYM Z NAS!

wot

 

Szanowni Mieszkańcy zapraszamy na bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe.

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” zgodnie z zapisami Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność Nr 00008-6933-UM1310016/15 z dn. 21.04.2016 r. §5 ust. 1 pkt. 23) b) udostępnia ankietę monitorującą na potrzeby monitorowania realizacji LSR. 

Beneficjenci operacji objętych dofinansowaniem z EFRROW w ramach działania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność mają obowiązek złożenia do LGD ankiety monitorującej realizację operacji.

Ankieta dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia www.wokollysejgory.pl
w zakładce Ankiety monitorujące.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć osobiście lub listownie do Biura Stowarzyszenia na adres: 26 – 004 Bieliny, ul. Partyzantów 3.

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" przypomina, iż na vortalu www.lcoi.pl.  można zarejestrować umowę/ przedsięwzięcie dofinansowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020 na terenie  gmin:  Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock.

Beneficjenci, którzy złożyli deklarację zamieszczenia oferty firmy/ przedsięwzięcia i uzyskali punkty w kryterium Innowacyjność zgodnie z Lokalnym kryteriami wyboru operacji, stanowiącymi załącznik do Regulaminu naboru, zobowiązani są do zarejestrowania umowy /przedsięwzięcia w systemie lcoi.pl. 

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR zaprasza w dniu 05 kwietnia 2018 r. na dni otwarte w ARiMR. Biura Powiatowe Świętokrzyskiego OR ARIMR będą otwarte w tym dniu od godz. 07:30 do 18:00

Zarządzenie na sprzedaż płyt drogowych w ilości 243 szt. będących mieniem Gminy Bodzentyn.

Pobierz treść ogłoszenia.

 

Wielki Tydzień to uroczysty czas upamiętniający ostatnie dni Chrystusa, przygotowujący nas do największego święta chrześcijan - Zmartwychwstania Pańskiego.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS