Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na szkolenie : „Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania, „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”, „Premie na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej”, "Działań inwestycjnych w programie operacyjnym "Rybactwo i morze".

zapr szkol Kielce

 

W dniu 27.09.2019 r. w budynku szkolnym przy ul. Rynek Górny 11 odbył się pokaz doświadczeń w ramach projektu „Pracowania edukacyjna w szkole podstawowej - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”. Uczniowie klas 8: Oliwia Marzec, Paulina Świątek i Rafał Słotnicki pod okiem nauczyciela i przy pomocy nowoczesnych pomocy dydaktycznych otrzymanych w ramach projektu, przeprowadzili pokaz doświadczeń. Przedszkolaki oraz najmłodsi uczniowie, którzy aktywnie brali udział w pokazie, dzieląc się swoimi doświadczeniami i wiedzą, mieli okazje dowiedzieć się, jak działa elektrownia wiatrowa, a także w jaki sposób można wyprodukować prąd przy użyciu wody i soli. Największe wrażenie na widowni robił jednak model samochodu napędzany wodorem.

   Łukasz Biskup

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków 26 września w naszej szkole uczniowie klasy 7b i 8a przygotowali apel pt. „WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH”.W krótkich scenkach sytuacyjnych pokazali jak przydatne są w dzisiejszych czasach umiejętności językowe. Uczniowie uświadomili sobie, że nawet w najprostszych sytuacjach dnia codziennego posługiwanie się językiem obcym jest niezbędne.

B.Telka

fot. K.Bis

Zapraszamy dzieci i młodzież z gminy Bodzentyn do wstępowania w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego. Zgłoszenia od 1 do 15 października 2019 r.

 

HARCERSKI START 2 jpg 1

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku- Kamiennej zapraszają do udziału w projekcie partnerskim „DIAGNOZA –AKTYWIZACJA-PRACA”. Nabór do projektu od dnia 01.10.2019 r. – 30.10.2019 r. Więcej informacji na stronie: http://www.rig.org.pl/

0002 2

 

0044

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza uczniów szkół podstawowych z całej Polski do wzięcia udziału w Akcji Mural. Najlepszy pomysł na mural ozdobi ścianę w centrum Warszawy. Dzieci i młodzież mogą rywalizować o atrakcyjne nagrody zarówno dla zwycięskiej klasy, jak i całej szkoły. Konkurs trwa od 1 października do 15 grudnia 2019 r.

Konkurs organizowany przez Urząd Transportu Kolejowego w ramach „Kampanii Kolejowe ABC” przeznaczony jest dla uczniów klas III-VI szkół podstawowych z całej Polski. Zadaniem uczestników będzie stworzenie najlepszej grafiki prezentującej zasady bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Projekt powinien być związany tematycznie także z nosorożcem Rogatkiem, bohaterem „Kampanii Kolejowe ABC”.

Spośród wszystkich nadesłanych prac zostanie wybrany najlepszy projekt. Przy współpracy jego autorów i znanych artystów muralowców w czerwcu 2020 roku koncept zostanie przeniesiony
na ścianę budynku przy Placu Zawiszy w centrum Warszawy jako wielkoformatowy mural i będzie ozdobą stolicy przez kolejne pół roku.

– Konkurs plastyczny na projekt muralu organizowany w ramach „Kampanii Kolejowe ABC” pozwoli dzieciom na odkrycie w sobie artystycznych zdolności. Wierzę, że udział w Akcji Mural będzie dla nich niezapomnianą przygodą, a jednocześnie pozwoli im utrwalić zasady bezpiecznego podróżowania koleją i poszerzyć wiedzę dotyczącą właściwego poruszania się na terenach kolejowych – uważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Poza wielkoformatowym muralem, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Autorzy najlepszej pracy pojadą na 3-dniową zieloną szkołę, a szkoła, której podopieczni zwyciężyli, otrzyma 20 000 zł na odmalowanie wybranych pomieszczeń. Jurorzy przyznają także 5 wyróżnień, a szkoły, do których uczęszczają ich autorzy, otrzymają 5 000 zł na odmalowanie jednego pomieszczenia szkolnego.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać kolorowy projekt muralu w formacie A4 lub A3 w orientacji pionowej, w zespole liczącym od 3 do 30 uczniów z klas III-VI szkoły podstawowej. Prace należy przesłać do 15 grudnia 2019 r. za pomocą formularza dostępnego na stronie www.kolejoweabc.pl/akcjamural.

Akcję merytorycznie i praktycznie wspiera m.in. psycholog dziecięca, dr Aleksandra Piotrowska, będąca społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka i Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Nad wykonaniem projektu muralu czuwać będą profesjonalni artyści muralowcy, Lucy Fidos oraz Bartek Podlewski, znani między innymi z murali ursynowskich w Warszawie.

Akcja Mural organizowana jest w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC” realizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące Akcji Mural dostępne są na stronie internetowej www.kolejoweabc.pl/akcjamural.

Akcja Mural grafika 1

Polskie Państwo Podziemne, działające w latach 1939-1945 na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów, było fenomenem w ogarniętej wojną Europie. Jego początkiem było utworzenie 27 września 1939 r. pierwszej konspiracyjnej organizacji niepodległościowej Służby Zwycięstwu Polski, przekształconej w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w Armię Krajową. Od 1998 r. dzień 27 września obchodzony jest na mocy Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jako Święto Polskiego Państwa Podziemnego.

Jego unikatowość polegał nie tylko na prowadzeniu bieżącej walki z okupantami – niemieckim oraz sowieckim, ale również na przygotowaniu planów wybuchu powstania powszechnego i stworzeniu wizji powojennej Polski. Niestety, przesłanie przywódców polskiego rządu emigracyjnego oraz zakonspirowanych struktur w kraju nie mogło zostać zrealizowane na co wpłynęły decyzje Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego.

Polskie Państwo Podziemne kierowane było przez władze Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie: prezydenta, rząd i Naczelnego Wodza oraz ich krajowe przedstawicielstwa.

Podziemnym parlamentem, reprezentującym największe stronnictwa polityczne był w latach 1940-1943 Polityczny Komitet Porozumiewawczy, od 1943 do 1944 r. Krajowa Rada Polityczna, a od 1944 r. do końca wojny – Rada Jedności Narodowej. Delegat Rządu na Kraj, od maja 1944 r. w randze wicepremiera, kierował zakonspirowanym aparatem administracji cywilnej – Delegaturą Rządu na szczeblu centralnym, w województwach i powiatach. Delegatura składała się z kilkunastu departamentów, m.in. Spraw Wewnętrznych, Informacji i Prasy, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Pracy i Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury.

Na terenie Gminy Bodzentyn znajdują się miejsca upamiętniające żołnierzy Armii Krajowej – siły zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego w okupowanym kraju. Pamiętamy o nich podczas najważniejszych świąt państwowych, ale również w dniach, które od niedawna znalazły się w polskim kalendarzu historycznym. Wśród nich jest najbardziej znana kapliczka Matki Boskiej Bolesnej, żołnierzy Armii Krajowej na Wykusie, przy której spoczywają szczątki mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt”. Niedaleko (na Barwinku) znajduje się na pomnik poświęcony zwycięskiej bitwie żołnierzy płk. Jana Piwnika, ps. „Ponury” z Niemcami 16 września 1943 r., symboliczna mogiła żołnierzy AK z Grupy Warszawskiej ze Zgrupowania „Ponurego” i „Nurta” poległych 28 października 1943 r. oraz Ludmiły Bożeny Stefanowskiej „Zjawy”. Do walk w lasach siekierzyńskich nawiązuje pomnik żołnierzy Armii Krajowej Okręgu „Jodła” poległych na Wykusie w 1943 r., przy kościele w Bodzentynie. Inne miejsca usytuowane są w Wilkowie – pomnik żołnierzy oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” oraz na Sieradowskiej Górze – krzyż w miejscu zgrupowania i ostatnich walk oddziału AK „Jędrusie” w 1944 r.

Pomnik na Wzgórzu św. Barbary poświęcony został żołnierzom kampanii wrześniowej 1939 r., którzy potem służyli w Oddziale „Wybranieckich” i 4 Pułku Piechoty Legionów AK. Tutaj też na kapliczce św. Barbary znajduje się znamienny napis, w którym żołnierze Armii Krajowej dziękują mieszkańcom Gór Świętokrzyskich „za serce i pomoc okazane podczas wojny”. Również na cmentarzach w Bodzentynie i Wzdole Rządowym spoczywają żołnierze Armii Krajowej.

Wymienione miejsca pamięci są materialnym znakiem kulturowym krajobrazu ziemi bodzentyńskiej. Mówią o ludziach, którzy w organizacjach Polskiego Państwa Podziemnego walczyli o niepodległość Polski w latach II wojny światowej.

                                                                          Urszula Oettingen

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen

W minioną środę uczniowie Szkoły Podstawowej w Bodzentynie odwiedzili nowoczesną, zmodernizowaną za fundusze europejskie oczyszczalnię ścieków w Świętej Katarzynie. Wyjazd był jednym z punktów projektu “Czyste powietrze, woda, gleba i odnawialne źródła energii”, którego realizacja zbliża się do końca. Mogliśmy obserwować poszczególne etapy oczyszczania ścieków oraz efekt końcowy – czystą i co najważniejsze bezpieczną dla środowiska wodę.

Uczniom w czasie zwiedzania towarzyszył, doskonale orientujący się w procesach technologicznych, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba.

Katarzyna Telka

Fot. /Archiwum szkoły

Harmonogram wymiany wodomierzy  w ramach realizacji zadania pn. „Cyfryzacja odczytu stanu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe".

W ramach projektu „Strażacka Niepodległa” realizowanego przez Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna oraz Szkołę Podstawową w Leśnej-Starej Wsi uczniowie szkoły zwiedzili Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Wycieczka odbyła się dzięki wsparciu i dotacji Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. informuje o brakach w dostawach wody

Powiat Kielecki zaprasza na XIV POWIATOWY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW CHÓRALNYCH

W najbliższy piątek (27.09) zapraszamy na nocne bieganie do Wilkowa.

Miejsce: Zalew w Wilkowie.

Start: 19:00.

Nasza świętokrzyska perełka wśród gór, najwyższy szczyt  Gór Świętokrzyskich - Łysica, obchodzi piękny jubileusz 500 milionowe urodziny. Z tej okazji Stowarzyszenie Przyjaciół Świętej Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „Łysica Sabat” zorganizowali rajd rowerowy.

W minioną niedzielę po raz V odbyło się święto ziemniaka w sołectwie Wiącka. Piękna słoneczna pogoda, pieczone kiełbaski z grilla, przysmaki przyrządzone przez mieszkańców oraz oczywiście pieczony ziemniak zwabiły gości.

Wzorem lat ubiegłych nie zabrakło gier i zabaw dla dzieci i dorosłych, a także występów zespołów oraz chóru. Zarówno dzieci jak i dorośli chętnie brali udział w konkursach i zabawach.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS