W dniach 25-27 października w Tarnogrodzie odbył się 36. Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej. Podczas trzech dni sejmiku na scenie zaprezentowało się 11 zespołów z całej Polski pokazując różnorodność  teatru wiejskiego. Można było zobaczyć komedię, farsę, dramat oraz obrzęd. Wszystkie spektakle pokazały bardzo wysoki  poziom  artystyczny.

91 001,91 zł ma zostać przekazane na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn na 2020 rok !

Propozycję projektu zadania do zrealizowania może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec Miasta Bodzentyn oraz organizacja pozarządowa działająca na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn, pod warunkiem uzyskania już na etapie zgłaszania poparcia co najmniej 15 mieszańców Bodzentyna. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty zadań, które należą do zadań własnych gminy.

Wnioski z propozycjami zadań można składać do końca listopada. Po upływie wyznaczonego terminu nastąpi weryfikacja złożonych wniosków przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy, a następnie Zespół Opiniujący opracuje ostateczną listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie.

Zachęcamy mieszańców Bodzentyna do składania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok !

 

Poniżej prezentujemy harmonogram konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BODZENTYN NA 2020 ROK

 

L.p.

Termin

Zadanie

1.       

Październik 2019 r.

Przekazanie informacji o wysokości środków Budżetu  Obywatelskiego oraz zabezpieczenie ww. kwoty w Budżecie Miasta i Gminy Bodzentyn oraz kampania informacyjna o konsultacjach społecznych.

2.       

do końca listopada 2019 r.

Składanie formularzy zgłaszania propozycji projektów.

3.       

do końca grudnia 2019 r.

Weryfikacja i ocena złożonych formularzy oraz opracowanie ostatecznej listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie.

4.       

Styczeń 2020 r.

 

Głosowanie.

 

5.       

Luty - marzec 2020 r.

 

Przystąpienie do realizacji projektu/ów/.

 

 

Wzorem lat ubiegłych Gmina Bodzentyn dokonała zakupu drzew i krzewów miododajnych, które zostały nasadzone na terenie gminy. Za kwotę 2 tys. zł dotacji pochodzącej ze środków Powiatu Kieleckiego zakupiono w tym roku 125 szt. roślin. Przy świetlicy wiejskiej w Wilkowie zasadzono klony zwyczajne oraz irgi pospolite. Uzupełniono również irgami nasadzenia na skarpie przy Urzędzie Miasta i Gminy. Pozostałe drzewa i krzewy miododajne typu głogi dwuszyjkowe, jabłonie, grusze, klony, lipy, śliwy ałycze, pigwowce, irgi, kruszyny pospolite, dzikie róże i derenie jadalne przekazano członkom Koła Pszczelarskiego z terenu gminy Bodzentyn. Nowych nasadzeń dokonano w Celinach, Dąbrowie Górnej, Bodzentynie, Grabowej i Śniadce Drugiej. Dzięki corocznym dotacjom z Powiatu Kieleckiego w ciągu ostatnich lat zakupiono i nasadzono na terenie gminy prawie tysiąc roślin miododajnych.

 J.Gawlik

 

Ma 100 lat i wciąż jest w bardzo dobrej kondycji. 20 października swoje urodziny obchodził Tadeusz Wzorek z Wilkowa.

 W dniu 16.10.2019 r. na boisku „Łysica” przy ZSP w Bodzentynie odbyły się Gminne Zawody w Biegach Przełajowych dziewcząt i chłopców klas IV – VIII. Grupa 124 zawodników reprezentujących: SP Bodzentyn, SP Wzdół Rządowy, SP Psary, SP Leśna rywalizowała na dystansach 400 m, 600 m, 800 m w swoich kategoriach.            

Po wyrównanej walce najlepszymi okazali się:

Chłopcy kl.VII -VIII  

I miejsce - Bartosz Cisłowski SP Bodzentyn                                                                                                  

II miejsce – Wiktor Łubek SP Wzdół Rządowy                                                                                          

III miejsce – Dominik Durlej SP Wzdół Rządowy

Dziewczęta kl.VII –VIII       

 I miejsce – Gabrysia Jagiełło SP Bodzentyn 

 II miejsce – Natalia Kołomańska SP Wzdół Rządowy 

 III miejsce – Oliwia Rubinkiewicz SP Wzdół Rządowy

Chłopcy kl.V-VI      

I miejsce - Michał Kleczaj SP Bodzentyn 

II miejsce – Kacper Sikora SP Bodzentyn                                                                                

III miejsce – Kacper Tusień SP Bodzentyn

Dziewczęta kl.V-VI   

I miejsce- Weronika Biskup SP Wzdół Rządowy                                                                                          

II miejsce – Zuzia Białek SP Bodzentyn                                                                                                     

III miejsce – Natalia Szafraniec SP Leśna          

Chłopcy rocznik 2009/2010                                                                                                                            

 I miejsce – Filip Rak SP Bodzentyn                                                                                                              

II miejsce – Jan Mijalski SP Bodzentyn                                                                                                       

III miejsce – Konrad Pająk SP Psary

Dziewczęta rocznik 2009/2010  

I miejsce- Zuzia Kłak SP Bodzentyn 

II miejsce – Martina Ważna SP Bodzentyn                                                                                                 

III miejsce – Julia Paluch SP Bodzentyn

 Opiekunami młodzieży z SP Bodzentyn i organizatorami turnieju byli: Sz. Sikora, M. Rubinkiewicz, J. Szczurek, T. Rzadkowski, K. Mazurkiewicz, T. Mazurkiewicz.      

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM GRATULUJEMY

I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. informuje, że z powodu prac modernizacyjnych

w dniu 28.10.2019 r.

w miejscowościach:

Wilków, Święta Katarzyna ul. Żeromskiego,

Grabowa, Psary Stara Wieś, Psary Kąty, Psary Podłazy

oraz Bodzentyn ul. Żeromskiego

wystąpi brak dostawy wody

w godzinach 8:00-15:00

Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo,

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. informuje, iż w związku z realizacją umowy podpisanej z firmą P.H.U METERING na dostawę i montaż urządzeń do radiowego odczytu stanu wodomierzy w dniach 12-15 listopada 2019 r. w miejscowości Orzechówka, Skorucin, Kamionka, Wzdół Parcele, rozpocznie się wymiana wodomierzy głównych na nowe wyposażone w tzw. „nakładki radiowe” – dotyczy wszystkich wodomierzy, które straciły legalizację i starszych niż 2 lata. Wodomierze wymienione w ostatnim czasie (2 lata) zostaną uzupełnione o moduły do zdalnego odczytu. Wymiana wodomierzy odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do ok. 19.00. W przypadku nieobecności Odbiorcy przy pierwszej próbie montażu, kolejna próba zostanie podjęta w godzinach wieczornych lub po kontakcie telefonicznym z monterami. Numery kontaktowe monterów pozostawione będą na posesji w widocznym miejscu lub w skrzynce pocztowej.

W związku z wymianą konieczna może okazać się przerwa w dostawie wody.

Obiorcy usług są zobligowani do:

  1. Przygotowania swobodnego dostępu do instalacji wodomierzowej (wodomierza wraz z zaworami). Jeśli dostęp do wodomierza będzie utrudniony, Odbiorca na własny koszt będzie zobligowany do przeróbki instalacji w celu umożliwienia montażu wodomierza w miejscu łatwo dostępnym. W przypadku braku technicznych możliwości zamontowania nowego wodomierza może nastąpić rozwiązanie umowy i zamknięcie przyłącza lub ewentualna zmiana umowy na rozliczenie ryczałtowe.
  2. Umożliwienia montażu nowych urządzeń pracownikom reprezentujących Wykonawcę poprzez udostępnienie pomieszczenia, w którym jest zamontowany wodomierz.
  3. Podpisu protokołu likwidacji „starego” wodomierza i montażu „nowego” (lub upoważnienie pisemne do podpisu innej osoby zgodnie z załącznikiem do pisma).
  4. Zlokalizowania i udostępnienia zasuw na przyłączach na czas wymiany wodomierza.

W efekcie realizacji inwestycji odczyty wodomierzy będą przeprowadzane zdalnie, dzięki czemu obecność odbiorcy podczas tych czynności przestanie być konieczną. Dodatkową korzyścią wynikającą z wdrożenia nowego systemu będzie regularność otrzymywanych faktur, co z pewnością wyeliminuje kumulowanie się kilku okresów rozliczeniowych w jedną płatność. Cyfryzacja odczytów wodomierzy umożliwi również identyfikację awarii, wycieków oraz wszelkich nieprawidłowości pracy wodomierzy.

Informujemy również Odbiorców, którzy mają zamontowane wodomierze dodatkowe tzw. „podliczniki” w ramach podpisanej umowy z PUK Bodzentyn o konieczności ich wymiany na własny koszt na wodomierze z modułem radiowym W-mbus IP 68 (nie jest to konieczne w przypadku wodomierzy, które mogą współpracować z wdrażanym systemem). Istnieje możliwość wymiany podliczników przez firmę wykonującą wymianę wodomierzy głównych po cenie umownej (cena usługi wraz z materiałem wynosi):

  • Dostawa i montaż wodomierza jednostrumieniowego, suchobieżnego, kl. dokładności R=160 wg MID dla średnicy fi 1/2” wraz z nakładką do odczytu radiowego – 250 zł netto + VAT,
  • Dostawa i montaż wodomierza jednostrumieniowego, suchobieżnego, kl. dokładności R=160 wg MID dla średnicy fi 3/4” wraz z nakładką do odczytu radiowego – 256 zł netto + VAT.

Jeśli wodomierze dodatkowe nie zostaną wymienione na radiowe, Spółka rozważa rozwiązanie dotychczasowej umowy, w zakresie podlicznika.

 

Wymiana wodomierza dodatkowego (tzw. podlicznika) odbywać się będzie na podstawie pisemnego oświadczenia/zlecenia złożonego przez odbiorcę lub osobę upoważnioną. Faktura za wodomierz dodatkowy zostanie wystawiona w terminie późniejszym, na etapie rozliczeń z Wykonawcą.

Odbiorcy, którzy chcieliby zamontować nowe wodomierze dodatkowe zobligowani są do złożenia wniosku o wyrażenie zgody przez PUK Bodzentyn na montaż wodomierza dodatkowego tzw. „podlicznika”. Wzór wniosku jest dostępny na stronie http://puk.bodzentyn.pl/ bądź w sekretariacie biura na ul. Kieleckiej 83.

Harmonogram wymiany wodomierzy w ramach realizacji zadania pn. „Cyfryzacja odczytu stanu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe"

Lp.

Miejscowość

Termin wymiany wodomierzy

          Godziny pracy monterów

1.

Kamieniec

7-8 października 2019 r.

7.00-19.00

2.

Ściegnia

7-8 października 2019 r.

3.

Chrusty

7-8 października 2019 r.

4.

Kamienna Góra

8-9 października 2019 r.

5.

Parcelanci

8-9 października 2019 r.

6.

Leśna Stara Wieś

9-10 października 2019 r.

7.

Podkonarze

14-15 października 2019 r.

8.

Bodzentyn, ul. Wolności

14-15 października 2019 r.

9.

Sieradowice Pierwsze

16-17 października 2019 r.

10.

Śniadka Pierwsza

16-17 października 2019 r.

11.

Śniadka Trzecia

16-17 października 2019 r.

12.

Śniadka Parcele

16-17 października 2019 r.

 13.

Sieradowice Parcele, Sieradowice Drugie, Śniadka Druga

21-22 października 2019 r.

 14.

Dąbrowa Górna

23-24 października 2019 r.

 15. Dąbrowa Dolna,Celiny  28-29 października 2019 r.
 16. Grabowa  30 październik 2019 r.
17. Orzechówka, Skorucin, Kamionka, Wzdół Parcele,   12-15 listopad 2019 r.

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad

 

 

Janina Obara była wieloletnim wspaniałym pedagogiem, a od 1973 r. była członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Decyzją kuratorium oraz Zarządu Okręgu ZNP w dniu 1 października 1975 r. została powołana na funkcję Prezesa Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego i swoją funkcję pełniła do dnia 31 sierpnia 1980 roku. W latach 1983 – 1985 r. pełniła funkcję Prezesa Oddziału ZNP
w Bodzentynie. Natomiast od 1986 r. aż do 2018 r. była Prezesem Oddziału Sekcji Emerytów i Rencistów w gminie Bodzentyn. Od 1986 r. aż do chwili śmierci pełniła funkcję sekretarza ZNP
w Bodzentynie. Za swoją działalność w dniu 23 listopada 1976 r. otrzymała złotą odznakę od Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 25 października o godz. 14.00 w Kościele w Bodzentynie.

 

W minioną sobotę Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyn zorganizowało Wieczorne Zwiedzanie Bodzentyna, które rozpoczęło się od wizyty w Zagrodzie Czernikiewiczów.

W październiku mieszkanki gminy Bodzentyn po raz kolejny miały okazję do skontrolowania swojego stanu zdrowia w ramach bezpłatnych badań wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy.

Dnia 17 października w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym odbył się niezwykły pokaz gry w bilard w ramach akcji „Świętokrzyskie gra w bilard”. To przedsięwzięcie to kolejna inicjatywa Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Bilardowego promująca sport bilardowy wśród najmłodszych. Kampania jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Patronat honorowy nad akcją objęła wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka oraz marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

W ramach tej akcji do naszej szkoły przyjechał dwunastokrotny mistrz świata w trikach bilardowych i trener drużyny NOSAN Kielce Bogdan Wołkowski. W pokazie uczestniczyli zaproszeni goście, min. Pan Leszek Wnętrzak, pracownik Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim, radni z gminy Bodzentyn, przedstawiciele Rady Rodziców oraz cała społeczność szkolna.

Kunszt, talent, profesjonalizm i osobowość Pana Bogdana Wołkowskiego wszystkich oglądających wprowadziła w zachwyt. Mistrz świata pokazywał wspaniałe triki bilardowe, opowiadał z humorem o swoich osiągnięciach i kilkukrotnie podkreślał, że wszystkie jego sukcesy wynikają z systematycznej, wieloletniej pracy.

Uczniowie naszej szkoły, pod kierunkiem Pana Dyrektora Romana Pytla, od kilku lat grają w bilard osiągając swoje małe i większe sukcesy.

Impreza z pewnością była okazją do zachęcenia uczniów do aktywności fizycznej, ale również stała się okazją do udowodnienia, że bez pracy nie da się w życiu niczego osiągnąć.

Zespół Szkół we Wzdole Rządowym

Publikacja uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data obowiązywania: 22.10.2019 r. – 29.10.2019 r.

Zwracamy się z gorącym apelem do mieszkańców naszej gminy i wszystkich chętnych o oddawanie krwi dla Pauliny Bernatek która 14 października uległa groźnemu wypadkowi.

 

dla pauliny bernatek plakat

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna zaprasza członków, sympatyków i wszystkich chętnych na „II WIECZORNE ZWIEDZANIE BODZENTYNA”

0001 3

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS