W dniu 16.10.2019 r. na boisku „Łysica” przy ZSP w Bodzentynie odbyły się Gminne Zawody w Biegach Przełajowych dziewcząt i chłopców klas IV – VIII. Grupa 124 zawodników reprezentujących: SP Bodzentyn, SP Wzdół Rządowy, SP Psary, SP Leśna rywalizowała na dystansach 400 m, 600 m, 800 m w swoich kategoriach.            

Po wyrównanej walce najlepszymi okazali się:

Chłopcy kl.VII -VIII  

I miejsce - Bartosz Cisłowski SP Bodzentyn                                                                                                  

II miejsce – Wiktor Łubek SP Wzdół Rządowy                                                                                          

III miejsce – Dominik Durlej SP Wzdół Rządowy

Dziewczęta kl.VII –VIII       

 I miejsce – Gabrysia Jagiełło SP Bodzentyn 

 II miejsce – Natalia Kołomańska SP Wzdół Rządowy 

 III miejsce – Oliwia Rubinkiewicz SP Wzdół Rządowy

Chłopcy kl.V-VI      

I miejsce - Michał Kleczaj SP Bodzentyn 

II miejsce – Kacper Sikora SP Bodzentyn                                                                                

III miejsce – Kacper Tusień SP Bodzentyn

Dziewczęta kl.V-VI   

I miejsce- Weronika Biskup SP Wzdół Rządowy                                                                                          

II miejsce – Zuzia Białek SP Bodzentyn                                                                                                     

III miejsce – Natalia Szafraniec SP Leśna          

Chłopcy rocznik 2009/2010                                                                                                                            

 I miejsce – Filip Rak SP Bodzentyn                                                                                                              

II miejsce – Jan Mijalski SP Bodzentyn                                                                                                       

III miejsce – Konrad Pająk SP Psary

Dziewczęta rocznik 2009/2010  

I miejsce- Zuzia Kłak SP Bodzentyn 

II miejsce – Martina Ważna SP Bodzentyn                                                                                                 

III miejsce – Julia Paluch SP Bodzentyn

 Opiekunami młodzieży z SP Bodzentyn i organizatorami turnieju byli: Sz. Sikora, M. Rubinkiewicz, J. Szczurek, T. Rzadkowski, K. Mazurkiewicz, T. Mazurkiewicz.      

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM GRATULUJEMY

I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. informuje, że z powodu prac modernizacyjnych

w dniu 28.10.2019 r.

w miejscowościach:

Wilków, Święta Katarzyna ul. Żeromskiego,

Grabowa, Psary Stara Wieś, Psary Kąty, Psary Podłazy

oraz Bodzentyn ul. Żeromskiego

wystąpi brak dostawy wody

w godzinach 8:00-15:00

Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo,

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. informuje, iż w związku z realizacją umowy podpisanej z firmą P.H.U METERING na dostawę i montaż urządzeń do radiowego odczytu stanu wodomierzy w dniach 12-15 listopada 2019 r. w miejscowości Orzechówka, Skorucin, Kamionka, Wzdół Parcele, rozpocznie się wymiana wodomierzy głównych na nowe wyposażone w tzw. „nakładki radiowe” – dotyczy wszystkich wodomierzy, które straciły legalizację i starszych niż 2 lata. Wodomierze wymienione w ostatnim czasie (2 lata) zostaną uzupełnione o moduły do zdalnego odczytu. Wymiana wodomierzy odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do ok. 19.00. W przypadku nieobecności Odbiorcy przy pierwszej próbie montażu, kolejna próba zostanie podjęta w godzinach wieczornych lub po kontakcie telefonicznym z monterami. Numery kontaktowe monterów pozostawione będą na posesji w widocznym miejscu lub w skrzynce pocztowej.

W związku z wymianą konieczna może okazać się przerwa w dostawie wody.

Obiorcy usług są zobligowani do:

  1. Przygotowania swobodnego dostępu do instalacji wodomierzowej (wodomierza wraz z zaworami). Jeśli dostęp do wodomierza będzie utrudniony, Odbiorca na własny koszt będzie zobligowany do przeróbki instalacji w celu umożliwienia montażu wodomierza w miejscu łatwo dostępnym. W przypadku braku technicznych możliwości zamontowania nowego wodomierza może nastąpić rozwiązanie umowy i zamknięcie przyłącza lub ewentualna zmiana umowy na rozliczenie ryczałtowe.
  2. Umożliwienia montażu nowych urządzeń pracownikom reprezentujących Wykonawcę poprzez udostępnienie pomieszczenia, w którym jest zamontowany wodomierz.
  3. Podpisu protokołu likwidacji „starego” wodomierza i montażu „nowego” (lub upoważnienie pisemne do podpisu innej osoby zgodnie z załącznikiem do pisma).
  4. Zlokalizowania i udostępnienia zasuw na przyłączach na czas wymiany wodomierza.

W efekcie realizacji inwestycji odczyty wodomierzy będą przeprowadzane zdalnie, dzięki czemu obecność odbiorcy podczas tych czynności przestanie być konieczną. Dodatkową korzyścią wynikającą z wdrożenia nowego systemu będzie regularność otrzymywanych faktur, co z pewnością wyeliminuje kumulowanie się kilku okresów rozliczeniowych w jedną płatność. Cyfryzacja odczytów wodomierzy umożliwi również identyfikację awarii, wycieków oraz wszelkich nieprawidłowości pracy wodomierzy.

Informujemy również Odbiorców, którzy mają zamontowane wodomierze dodatkowe tzw. „podliczniki” w ramach podpisanej umowy z PUK Bodzentyn o konieczności ich wymiany na własny koszt na wodomierze z modułem radiowym W-mbus IP 68 (nie jest to konieczne w przypadku wodomierzy, które mogą współpracować z wdrażanym systemem). Istnieje możliwość wymiany podliczników przez firmę wykonującą wymianę wodomierzy głównych po cenie umownej (cena usługi wraz z materiałem wynosi):

  • Dostawa i montaż wodomierza jednostrumieniowego, suchobieżnego, kl. dokładności R=160 wg MID dla średnicy fi 1/2” wraz z nakładką do odczytu radiowego – 250 zł netto + VAT,
  • Dostawa i montaż wodomierza jednostrumieniowego, suchobieżnego, kl. dokładności R=160 wg MID dla średnicy fi 3/4” wraz z nakładką do odczytu radiowego – 256 zł netto + VAT.

Jeśli wodomierze dodatkowe nie zostaną wymienione na radiowe, Spółka rozważa rozwiązanie dotychczasowej umowy, w zakresie podlicznika.

 

Wymiana wodomierza dodatkowego (tzw. podlicznika) odbywać się będzie na podstawie pisemnego oświadczenia/zlecenia złożonego przez odbiorcę lub osobę upoważnioną. Faktura za wodomierz dodatkowy zostanie wystawiona w terminie późniejszym, na etapie rozliczeń z Wykonawcą.

Odbiorcy, którzy chcieliby zamontować nowe wodomierze dodatkowe zobligowani są do złożenia wniosku o wyrażenie zgody przez PUK Bodzentyn na montaż wodomierza dodatkowego tzw. „podlicznika”. Wzór wniosku jest dostępny na stronie http://puk.bodzentyn.pl/ bądź w sekretariacie biura na ul. Kieleckiej 83.

Harmonogram wymiany wodomierzy w ramach realizacji zadania pn. „Cyfryzacja odczytu stanu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe"

Lp.

Miejscowość

Termin wymiany wodomierzy

          Godziny pracy monterów

1.

Kamieniec

7-8 października 2019 r.

7.00-19.00

2.

Ściegnia

7-8 października 2019 r.

3.

Chrusty

7-8 października 2019 r.

4.

Kamienna Góra

8-9 października 2019 r.

5.

Parcelanci

8-9 października 2019 r.

6.

Leśna Stara Wieś

9-10 października 2019 r.

7.

Podkonarze

14-15 października 2019 r.

8.

Bodzentyn, ul. Wolności

14-15 października 2019 r.

9.

Sieradowice Pierwsze

16-17 października 2019 r.

10.

Śniadka Pierwsza

16-17 października 2019 r.

11.

Śniadka Trzecia

16-17 października 2019 r.

12.

Śniadka Parcele

16-17 października 2019 r.

 13.

Sieradowice Parcele, Sieradowice Drugie, Śniadka Druga

21-22 października 2019 r.

 14.

Dąbrowa Górna

23-24 października 2019 r.

 15. Dąbrowa Dolna,Celiny  28-29 października 2019 r.
 16. Grabowa  30 październik 2019 r.
17. Orzechówka, Skorucin, Kamionka, Wzdół Parcele,   12-15 listopad 2019 r.

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad

 

 

Janina Obara była wieloletnim wspaniałym pedagogiem, a od 1973 r. była członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Decyzją kuratorium oraz Zarządu Okręgu ZNP w dniu 1 października 1975 r. została powołana na funkcję Prezesa Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego i swoją funkcję pełniła do dnia 31 sierpnia 1980 roku. W latach 1983 – 1985 r. pełniła funkcję Prezesa Oddziału ZNP
w Bodzentynie. Natomiast od 1986 r. aż do 2018 r. była Prezesem Oddziału Sekcji Emerytów i Rencistów w gminie Bodzentyn. Od 1986 r. aż do chwili śmierci pełniła funkcję sekretarza ZNP
w Bodzentynie. Za swoją działalność w dniu 23 listopada 1976 r. otrzymała złotą odznakę od Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 25 października o godz. 14.00 w Kościele w Bodzentynie.

 

W minioną sobotę Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyn zorganizowało Wieczorne Zwiedzanie Bodzentyna, które rozpoczęło się od wizyty w Zagrodzie Czernikiewiczów.

W październiku mieszkanki gminy Bodzentyn po raz kolejny miały okazję do skontrolowania swojego stanu zdrowia w ramach bezpłatnych badań wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy.

Dnia 17 października w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym odbył się niezwykły pokaz gry w bilard w ramach akcji „Świętokrzyskie gra w bilard”. To przedsięwzięcie to kolejna inicjatywa Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Bilardowego promująca sport bilardowy wśród najmłodszych. Kampania jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Patronat honorowy nad akcją objęła wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka oraz marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

W ramach tej akcji do naszej szkoły przyjechał dwunastokrotny mistrz świata w trikach bilardowych i trener drużyny NOSAN Kielce Bogdan Wołkowski. W pokazie uczestniczyli zaproszeni goście, min. Pan Leszek Wnętrzak, pracownik Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim, radni z gminy Bodzentyn, przedstawiciele Rady Rodziców oraz cała społeczność szkolna.

Kunszt, talent, profesjonalizm i osobowość Pana Bogdana Wołkowskiego wszystkich oglądających wprowadziła w zachwyt. Mistrz świata pokazywał wspaniałe triki bilardowe, opowiadał z humorem o swoich osiągnięciach i kilkukrotnie podkreślał, że wszystkie jego sukcesy wynikają z systematycznej, wieloletniej pracy.

Uczniowie naszej szkoły, pod kierunkiem Pana Dyrektora Romana Pytla, od kilku lat grają w bilard osiągając swoje małe i większe sukcesy.

Impreza z pewnością była okazją do zachęcenia uczniów do aktywności fizycznej, ale również stała się okazją do udowodnienia, że bez pracy nie da się w życiu niczego osiągnąć.

Zespół Szkół we Wzdole Rządowym

Publikacja uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data obowiązywania: 22.10.2019 r. – 29.10.2019 r.

Zwracamy się z gorącym apelem do mieszkańców naszej gminy i wszystkich chętnych o oddawanie krwi dla Pauliny Bernatek która 14 października uległa groźnemu wypadkowi.

 

dla pauliny bernatek plakat

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna zaprasza członków, sympatyków i wszystkich chętnych na „II WIECZORNE ZWIEDZANIE BODZENTYNA”

0001 3

Informujemy, że w dniach od 18 października do 10 listopada 2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba będzie nieobecny.

Dnia 15.10.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi odbyło się uroczyste ślubowanie oraz pasowanie dzieci z klasy I na uczniów szkoły. Pierwszoklasiści wobec Dyrekcji, Pana Burmistrza, Rodziców oraz kolegów i koleżanek przedstawili krótki program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne oraz taneczne.

Najważniejszym momentem było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała Pani Dyrektor Barbara Świetlik. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki wręczone przez Pana Burmistrza Dariusza Skibę.

Naszym pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów oraz radości ze zdobywanej wiedzy.

Szkoła Podstawowa w Psarach Starej Wsi

W sobotę i niedzielę 12- 13 października w Bodzentynie odbyły się: Finał biegów – Ultra Maraton 4 Pory Roku Edycja JESIEŃ i Cross Run GRAND Prix Gór Świętokrzyskich na dystansie DYSZKA oraz Finał Rower Sport Scott MTB Cross Maraton. Sportowe wydarzenie to cykliczna impreza dla sportowców amatorów oraz ludzi aktywnie spędzających czas, promująca walory turystyczne województwa świętokrzyskiego oraz Miasta i Gminy Bodzentyn na arenie ogólnopolskiej.

Organizatorem edycji Cross Run i MTB Cross Maraton było Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego MTB Cross oraz Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn.

 

Już po raz trzeci nasza szkoła 4 października 2019 r. przystąpiła do akcji Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Akcja odbywała się po raz dziewiąty w 5862 szkołach na całym świecie. W Polsce do akcji przystąpiło 5400 szkół. Celem było propagowanie zabawowej formy nauczania – uczenia się matematyki. Miała ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Uczniowie bawili się na lekcjach matematyki i przerwach. Wcielili się w rolę egzaminatorów i podczas przerw przeprowadzali ustne egzaminy z wykorzystaniem Kart Grabowskiego i materiałów udostępnionych przez głównego organizatora. Nagrodą były odznaki eksperta tabliczki mnożenia, oraz cukierki.

Nauczyciele matematyki: A.Mazurkiewicz, J. Milanowska, G.Oględzińska

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS