W dniu 18 października odbyło się Zebranie Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn prowadzone przez Przewodniczącą dr hab. prof. UJK Urszulę Oettingen.

Wśród poruszonych problemów omówiono przygotowania do obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 2018 r., a także do uroczystości Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2017 r.

Zwrócono uwagę na konieczność dotarcia do osób z terenu gminy, które mogłyby uczestniczyć w spotkaniach w Klubie Seniora w Bodzentynie. Naprzeciw potrzebom starszych osób wychodzi rozpoczęcie działalności Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Bardzo ważnym elementem jest ochrona dziedzictwa kulturowego. Poinformowano o planowanych pracach przy Pałacu Biskupów Krakowskich w Bodzentynie, a także propozycji renowacji uszkodzonej figury w pobliżu ul. Wolności na tzw. „Lipiu”. Rozmawiano o większym rozpropagowaniu w różnej formie turystyki wśród dzieci i młodzieży na obszarze Gór Świętokrzyskich, wychowaniu patriotycznym.

Podniesiono również sprawę przywrócenia Okręgu Wyborczego Siekierno (zlikwidowanego siedem lat temu), za czym opowiedzieli się uczestnicy spotkania sołeckiego w Siekiernie z Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn 8 września 2017 r.

Zebrani poparli pomysł planowanej budowy Centrum turystyki i kultury rowerowej w Świętej Katarzynie.

                                                                                       dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA