Komunikat

 Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Data obowiązywania:

11.10.2017 r. – 18.10.2017 r.

Treść: Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się poniższą ofertę:

Oferta: PZK4/2017

Rodzaj zadania: Zadanie w zakresie pomocy społecznej. W tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania publicznego: „Dystrybucja artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Bodzentyn.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „Miejska Góra” na Rzecz Rozwoju Celin i Podgórza

Termin realizacji zadania: 19.10.2017 r. – 31.12.2017 r.

Wysokość finansowania zadania publicznego: 2 000,00 złotych

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentyn w terminie do 18.10.2017 r. wg załączonego poniżej wzoru.

Oferta

Formularz uwag

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA