Lokalna Strategia Rozwoju

Stowarzyszenia
"Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" 2016 – 2022

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, o naborach wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na przedsięwzięcia:

  • I.3 Systemy i narzędzia promocji  i/lub sprzedaży oferty produktów, usług, zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD
  • I.5 Organizacja wydarzeń i działań promujących obszar
  • III.4 Szkolenia i warsztaty w zakresie podwyższania kompetencji społecznych, aktywizacyjnych i  zawodowych mieszkańców obszaru LGD, zwłaszcza dla grup defaworyzowanych
  • III.7 Tworzenie i rozwój usług społecznych i pro-zdrowotnych na obszarze LSR, szczególnie wobec grup defaworyzowanych
  • III.9 Wydarzenia integrujące społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane

Termin naborów wniosków: od 19 października do 6 listopada 2017 roku.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA