W ramach uzyskanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pt. „Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży pożarnej w Bodzentynie” w ramach konkursu „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na rok 2017”, Gmina Bodzentyn zakupiła instrumenty muzyczne oraz urządzania biurowe na potrzeby Orkiestry.

Całkowity koszt projektu wynosi 9 764,32 zł. Województwo Świętokrzyskie udzieliło dofinansowania w wysokości 47,41% kosztów kwalifikowanych projektu, co stanowi 4 629,92 zł.

W ramach doposażenia Orkiestry zakupiono: trąbkę, saksofon altowy, tamburyn, klawesyn afrykański, 4 lirki do instrumentów, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, laminator i gilotynę z trymerem.

Na zakupionych instrumentach muzycznych młodzi adepci już uczą się grać. Z kolei zakupione urządzenia biurowe usprawnią pracę przygotowawczą i organizacyjną członkom Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Bodzentynie. 

 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA