W ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Gmina Bodzentyn zakupiła wyposażenie do pracowni ekologiczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych w Świętej Katarzynie i Wzdole Rządowym.

Dzięki udziałowi w programie szkoły te wyposażone zostały w liczne pomoce dydaktyczne, które urozmaicają lekcje przyrody, biologii,  fizyki i chemii. Zestawy doświadczeń pozwalają uzupełnić i zobrazować informacje zawarte w podręczniku i podstawie programowej; przyrządy pomiarowe będą przydatne do obserwacji i badań najbliższego otoczenia (powietrza, wody, gleby) podczas zajęć terenowych. Dzięki udziałowi programie szkolne pracownie przyrodnicze zostały wyposażone w odpowiednie meble, co dało możliwość odpowiedniego przechowywania sprzętu laboratoryjnego, przyrządów pomiarowych, atlasów, ponadto szkoły otrzymały stojaki na plansze, czy też ekran ścienny, laptop oraz projektor multimedialny, dzięki któremu mogą dokonywać prezentacji. W ramach programu również nauczycie przedmiotów przyrodniczych poszerzali swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach dotyczących wykorzystania w edukacji zakupionych pomocy dydaktycznych i sprzętu.

Podejmowane działania mają na celu podniesienie jakości edukacji ekologicznej w szkołach i kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska.

/JG

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA