Na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn od kilku miesięcy działają świetlice socjoterapeutyczne. Dzieci oprócz zabaw integracyjnych, mogą także brać udział w różnych dodatkowych zajęciach, które w przyszłości mogą okazać się bardzo przydatne, nawet podczas wyboru kierunku studiów, czy podczas poszukiwania pierwszej pracy.

Na terenie gminy Bodzentyn od maja 2017 r. funkcjonują cztery świetlice socjoterapeutyczne powstałe w ramach projektu ,,Utworzenie i rozwój świetlic środowiskowo- socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn’’ realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w partnerstwie z MGOPS w Bodzentynie. Placówki funkcjonują w ramach RPO WŚ 2014-2020.

W poszczególnych placówkach wychowawcami są Panie Magdalena Graba (Bodzentyn), Edyta Jędrzejczyk (Wzdół Rządowy), Katarzyna Telka- Kuś (Leśna) i Pan Karol Pożoga (Święta Katarzyna).

Dla dzieci prowadzone są zajęcia matematyki, edukacji społecznej i obywatelskiej, teatralne, taneczne, wokalne, sportowe, dziennikarskie, zajęcia korekcyjno –kompensacyjne z terapeutą pedagogiem, zajęcia z socjoterapeutą i psychoterapeutą.

W ramach zajęć dzieci korzystają z bogatego zaplecza dydaktycznego : gier, literatury, sprzętu sportowego, komputerowego.

W trakcie działania świetlic organizowane są wyjazdy edukacyjne. W lipcu i sierpniu dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły w warsztatach socjoterapeutycznych w hotelu ,,Uroczysko’’ w Cedzynie, gdzie podczas pobytu (sobota- niedziela) mogły cieszyć się wszystkimi atrakcjami oferowanymi przez ośrodek wypoczynkowy.

Koordynatorem projektu jest Pani Jolanta Turalska, natomiast kierownikiem świetlic Pani Emilia Ledwójcik.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA