W dniu 21 sierpnia punktualnie o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie rozpoczęła się sesja Rady Miejskiej.

W posiedzeniu udział wzięli:

  1. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba
  2. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Andrzej Jarosiński
  3. Sekretarz Miasta i Gminy Bodzentyn Wojciech Furmanek
  4. Skarbnik Miasta i Gminy Bodzentyn Artur Nadolny
  5. Sołtysi
  6. Zaproszeni goście:

Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie Marcin Sikorski, Radny Rady Powiatu Janusz Wojkowski, Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. Marek Kitliński, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Marta Janicka oraz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Dulęba.

Radni podczas sesji podjęli uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie gminy na 2017 r.,

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2017-2030,

- zatwierdzenia kierunków rozwoju Spółki oraz jej wieloletnich programów działania poprzez przyjęcie do realizacji, określonego w Stadium Wykonalności, przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bodzentyn” oraz akceptację złożonych w nim planów taryfowych, wraz z wieloletnią prognozą dopłat gminy do taryf i wyrażenia zgody dla Zarządu „Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn” Spółka z o.o. na realizację złożonego wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

- zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi w miejscowości Wilków na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn,

- wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn,

- wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości,

Obrady zakończyły się zrealizowaniem proponowanego porządku obrad.

 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA