W okresie odbudowy Państwa Polskiego po latach zaborów największe zagrożenie dla Polaków nadeszło ze Wschodu. Wojna polsko-bolszewicka była wielkim sprawdzianem dla narodu polskiego w walce o niepodległość.

W sytuacji zbliżania się Armii Czerwonej do Warszawy, 1 lipca 1920 r. Sejm podjął decyzję o utworzeniu Rady Obrony Państwa pod przewodnictwem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Na czele Rządu Obrony Narodowej stanął Wincenty Witos, działacz ruchu ludowego, który zwracał szczególną uwagę na morale żołnierzy i społeczeństwa w trudnych chwilach, gdy żołnierze sowieccy byli coraz bliżej stolicy. Sam kilkakrotnie wyjeżdżał na linię frontu dodając otuchy walczącym.

Generał Józef Haller stojący na czele Armii  Ochotniczej zwrócił się do rodaków z apelem o służbę ochotniczą w armii. Na to wezwanie zareagowały wszystkie grupy społeczne i zawodowe. Wojska polskie 15 sierpnia 1920 r. rozpoczęły kontrofensywę rozgramiając bolszewików.

Dla upamiętnienia tego faktu - Bitwy Warszawskiej zwanej „Cudem nad Wisłą”, w czasach II Rzeczypospolitej dzień 15 sierpnia obchodzono jako Święto Żołnierza. W latach Polski Ludowej Dzień Wojska Polskiego ustalono na 12 października, w celu upamiętnienia bitwy pod Lenino. 

Dopiero po upadku komunizmu na mocy ustawy Sejmu z 30 lipca 1992 r. przywrócono obchody Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia. Dzień ten zbiega się z kościelnym Świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, kiedy w kościołach Polski odbywają się nabożeństwa, podczas których wymiar religijny łączy się z przekazem patriotycznym.

W dniu tym powinniśmy pamiętać o grobach uczestników powstań narodowych, żołnierzy z lat I i II wojny światowej, powojennego podziemia niepodległościowego. W nich spoczywają Bohaterowie – Patrioci, którzy dążyli do wolnej Polski. To również ważny dzień dla tych, którzy obecnie stoją na straży polskiej niepodległości. I jak co roku życzymy wszystkim żołnierzom dumy i satysfakcji z tego co robią i kultywowania pięknych patriotycznych tradycji.

                                                                                  

                                                                             

                                                                     Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen

                                                                                           Prezes

                                                                 Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna

 

Fot. Obraz Jerzego Kossaka, Cud nad Wisłą

 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA