W dniu 17 maja br. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn – Dariusz Skiba oraz Skarbnik – Artur Nadolny podpisali umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Umowa dotyczy dofinansowania wyposażenia „Pracowni ekologiczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych w Gminie Bodzentyn”. W ramach przyznanej dotacji zakupione zostaną pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie oraz we Wzdole Rządowym, które posłużą głównie wykonywaniu doświadczeń, pomiarów i obserwacji różnych elementów środowiska, ochrony powietrza, energii odnawialnej, wód, gleb i powierzchni ziemi. Zostaną zakupione również urządzenia służące obserwacji przyrody typu lornetki, lupy, mikroskopy czy też gry, plansze i filmy edukacyjne. Pracownie przyrodnicze wyposażone zostaną w nowe meble i sprzęt. Na w/w działania Gmina otrzyma 40 tys. zł dotacji, co stanowi prawie 80 % kosztów kwalifikowanych zadania. 

Podejmowane działania mają na celu podniesienie jakości edukacji ekologicznej w szkołach i zainteresowanie uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska.

/JG

 

 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA