Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał właśnie wyboru projektów do dofinansowania w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Nabór wniosków zakończony w listopadzie ubiegłego roku podzielony był na trzy konkursy.

Pierwszy z nich dedykowany był obszarom wiejskim o najgorszym dostępie do usług publicznych w szczególności w zakresie infrastruktury przedszkolnej oraz zwiększania dostępu do edukacji podstawowej. W drugim z konkursów mogły startować wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z terenu całego województwa. Trzeci natomiast adresowany był dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Starachowic, Ostrowca Świętokrzyskiego i Skarżyska Kamiennej.

Na wszystkie trzy konkursy wpłynęły w sumie 84 projekty związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.  Po ocenie formalnej i merytorycznej Zarząd Województwa skierował do dofinansowania w sumie 71 projektów,  w tym z obszarów wiejskich o najgorszym dostępie do usług - 31. Wśród tych projektów na pierwszym miejscu znalazł się wniosek złożony przez Gminę Bodzentyn pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn” (więcej na: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/657-ogloszenie-konkursu-w-ramach-dzialania-7-4-rozwoj-infrastruktury-edukacyjnej-i-szkoleniowej-657?start=40 ) Projekt ten przewiduje remonty bloków sportowych w budynkach szkół we Wzdole Rządowym i Bodzentynie (budynek gimnazjum i szkoły podstawowej). Szkoły te doposażone będą również w nowoczesny sprzęt komputerowy i materiały dydaktyczne szczególnie do pracowni matematycznych i przyrodniczych. Szacunkowa wartość projektu to blisko 800 tys. zł, w tym dofinansowanie unijne stanowi prawie 600 tys. zł (75% kosztów kwalifikowanych). Zakup wyposażenia nastąpi jeszcze w tym roku.

/JG

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA