W słoneczną sobotę 25 marca harcerze z gminy Bodzentyn spotkali się na Sieradowskiej Górze przy  pomniku upamiętniającym miejsce obozu Zgrupowania Partyzanckiego Armii Krajowej „Jędrusie” od października do grudnia 1944 r.

Harcerze pomogli w pracach porządkowych Państwu Agnieszce i Michałowi  Kowalczykom, na których terenie znajduje się pomnik. W spotkaniu udział wzięli druhowie ze szkół podstawowych w Bodzentynie, Psarach, Śniadce oraz z gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Bodzentynie. Odbyło się pod opieką drużynowych Marka Lachowskiego i Jana Świderskiego, dyrektora szkoły w Psarach Jerzego Wójcika oraz Urszuli i Mirosława Oettingen ze Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna.

Swoją wędrówkę  harcerze rozpoczęli z Bodzentyna, udając się do Siekierna-Podmieścia, gdzie zatrzymali się na odpoczynek w domu Państwa Oettingen. Stąd pod narodowym sztandarem wyruszyli na Sieradowską Górę. Tutaj oczekiwali na nich harcerze ze Śniadki i Państwo Kowalczykowie. Pani prof. Oettingen – członek ZHP, opowiedziała o walkach partyzanckich w Górach Świętokrzyskich.

Gospodarze posesji wraz z opiekunami wycinali samosiewy i zarośla, harcerze znosili gałęzie, grabili i wyrównywali teren. Głównym celem prac było odsłonięcie partyzanckiego krzyża i tablicy, przygotowanie najbliższego otoczenia do jego zagospodarowania poprzez nasadzenie ozdobnych roślin oraz oznakowanie miejsca.

Po skończonej pracy, zgromadzono się przy ognisku. Podziwiano wspaniały krajobraz. Stefan Żeromski pisał o nim w swoich Dziennikach, których fragment umieszczono na znajdującej się w pobliżu płycie.  

Była to kolejna zbiórka bodzentyńskich harcerzy, lekcja wspólnego działania i historii wskazująca na znaczenie miejsc pamięci narodowej, wzmacniających polską tożsamość i przywiązanie do rodzinnych stron.

W gminie Bodzentyn harcerstwo, działające od jesieni ubiegłego roku przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki zyskuje coraz więcej członków i osób wspierających.  Dzięki Pani prof. Urszuli Oettingen rozpoczęto współpracę z Główną  Kwaterą ZHP w Warszawie. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie Pani Profesor przekazała w jej imieniu książki-poradniki, które będą ważną pomocą  w prowadzeniu zajęć, a zarazem staną się początkiem biblioteki harcerskiej.

Harcerstwo to pokazanie społecznego stylu życia, nauka szacunku do ludzi i przyrody. To piękne idee, których krzewienie na terenie gminy zapoczątkowali ponad 30 lat temu Państwo Teresa i Witold Combrowie. 

 

                                                                                             Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA