Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zarządzeniem 10/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku zmienia treść załącznika do zarzączenia 6/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie/powierzanie zadań publicznych w roku 2017 związanych z realizacją zadań samorządu gminnego realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2016.1817).

Zarządzenie 10/2017

Załącznik do zarządzenia 10/2017

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA