8 listopada 2019 r. w Kielcach odbyła się ceremonia wręczenia tytułów Świadek Historii. Medalami Świadek Historii laureatów VIII edycji nagrody Instytutu Pamięci Narodowej dla Małopolski i Świętokrzyskiego udekorował zastępca prezesa IPN dr Mateusz Szpytma.

Honorowe wyróżnienie otrzymały osoby szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii narodu polskiego, zaangażowane w pielęgnowanie pamięci historycznej, dbające o zachowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii najnowszej naszego kraju.

Naszym zadaniem jest dbanie o narodową pamięć. Oczywiście mamy do tego pracowników, jednak bez wsparcia organizacji społecznych i osób zaangażowanych w propagowanie historii, zrobilibyśmy o wiele mniej. Odznaczenia są naszym podziękowaniem dla tych osób za propagowanie historii wśród szerokich rzesz Polaków – mówił podczas uroczystości dr Szpytma.

W tym roku uhonorowanych zostało sześć osób. Wśród nich dwie z województwa świętokrzyskiego: prof. Urszula Oettingen z Instytutu Historii UJK i Jolanta Kulińska, wiceprezes Stowarzyszenia Kielecka Rodzina Katyńska.

Prof. Urszula Oettingen od blisko 30 lat prowadzi działalność na Kielecczyźnie w dziedzinie opieki nad dobrami kultury i utrwalania pamięci historycznej, popularyzowania historii i zabytków regionu świętokrzyskiego oraz miejsc pamięci narodowej. Łączy pracę zawodową, dydaktyczną i naukową z pracą społeczną. W latach 1988-1995 współpracowała z Austriackim Czarnym Krzyżem w zakresie renowacji cmentarzy z I wojny światowej na ziemiach polskich.

Jako pierwsza w regionie świętokrzyskim w 1993 r. rozpoczęła i prowadziła przez kilkanaście lat listopadowe kwesty na ratowanie zabytków kieleckich cmentarzy. Jest autorką licznych publikacji, uczestniczką konferencji naukowych. Brała udział w odbudowie i tworzeniu nowych upamiętnień poświęconych walkom narodowowyzwoleńczym XIX i XX w. Od 2010 r. działa również na terenie gminy Bodzentyn, gdzie zainicjowała wiele wydarzeń promujących postaci i fakty z lokalnej historii oraz z historii Polski.

Jak podkreśla laureatka, jest to dla niej wyjątkowa chwila: To uhonorowanie mojej wieloletniej pracy w zakresie kultywowania pamięci historycznej. Mam to wielkie szczęście w życiu, że pracę zawodową mogę łączyć z moją pasją, którą jest historia. Ta nagroda została wręczona dla mnie, ale jest ona również dla Wszystkich, z którymi współpracowałam i którzy życzliwie wspierali moje działania, za co serdecznie dziękuję.

  Elżbieta Firlet

Fot. Mirosław Oettingen

Realizowane projekty

     

 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA