W dniu 29 marca br. odbyła się wizja lokalna w sprawie realizowanego projektu „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II”. W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn mgr inż. Dariusz Skiba, Dyrektor ŚPN dr inż. Jan Reklewski, dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen , mgr Witold Comber miejscowy regionalista oraz pracownik ds. udostępniania ŚPN mgr inż. Marcin Matysek.

Konsultacje dotyczyły rozpoczętych działań w ramach w/w projektu na terenie zlokalizowanym między zabudowaniami Świętokrzyskiego Parku Narodowego a rzeką Psarką, tuż u podnóża wzgórza zamkowego.

Prace wykonuje firma BB MULIER spółka z o. o. z Bilczy wyłoniona w drodze konkursu. Koncepcja podkreśla oraz eksponuje walory przyrodnicze terenu, kształtując projektowane elementy tak, by jak najlepiej wpisały się w zastany krajobraz przyrodniczo-kulturowy oraz umożliwiły dokładną jego obserwację.

Ścieżka zaczynać się ma tuż przy kładce między ulicą Suchedniowską i Kielecką. Przy wejściu na ścieżkę oraz na trasie utworzone zostaną niewielkie placyki na których usytuowane będą miejsca odpoczynku – ławki oraz stojaki na rowery. Dalej ścieżka poprowadzona zostanie ponad poziomem gruntu i dostępna będzie z dwóch wejść: od strony kładki oraz od strony drogi przy projektowanym amfiteatrze. Amfiteatr zlokalizowano na działce przy budynku gimnazjum w naturalnym zagłębieniu terenu, co umożliwi wykonanie trybun z wykorzystaniem jego spadku. Trybuny skierowane będą w stronę ruin zamku, na osi widokowej. Pod sceną znajdować się będą pomieszczenia techniczne, garderoby oraz łazienka.

Zadanie projektowe obejmuje :

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania i odmulenia 4 stawów biskupich,

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy amfiteatru/muszli koncertowej,

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej utworzenia ścieżki edukacyjnej historyczno-przyrodniczej od amfiteatru do kładki między ulicą Suchedniowską i Kielecką wraz z zagospodarowaniem działek

Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie w/w zadań wynosić będzie 180 000, 00 zł brutto.

Planowane zakończenie realizacji robót budowlanych w ramach niniejszej inwestycji to rok 2021/2022.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA