Rada Miejska w Bodzentynie na sesji w dniu 27 lutego 2019 roku, przyjęła uchwałę Nr VIII/58/2019 w sprawie stwierdzenia nieważności wyboru sołtysa Sołectwa Dąbrowa Górna.

W związku z powyższym informuję, że zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Dąbrowa Górna odbędzie się w dniu 7 marca 2019 roku,  godz. 17.00 (I termin), 17.30 (II termin) w Dąbrowie Górnej (posesja Nr 46).

1. Otwarcie zebrania.
a) stwierdzenie prawomocności,
b) dokonanie wyboru protokolanta zebrania,
c) zatwierdzenie porządku zebrania.

2. Wybór sołtysa.
a) zapoznanie z treścią Statutu Sołectwa i zasadami wyboru sołtysa,
b) dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
c) zgłaszanie kandydatów na sołtysa,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania z wyboru sołtysa.

3. Sprawy różne.

4. Zamknięcie obrad.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA