W dniu 15.01.2019 r. w siedzibie Urzędu i Miasta Bodzentyn została podpisana umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn Dariuszem Skibą a wykonawcą P.B.U MARBURK ul. Radomska 10/18, 26-400 Przysucha reprezentowane przez Marcina Jakubczyka na zadanie p.n. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 – etap I roboty przygotowawcze”.

W ramach realizacji przedmiotu umowy wykonawca dokona wytyczenia ścieżki rowerowej oraz wycinki drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni i odwozem drewna poza teren budowy.

Wynagrodzenie za wykonanie robót wynosi 182 236,80 złotych brutto.

Roboty przygotowawcze są pierwszym etapem realizacji inwestycji budowy ścieżki rowerowej o długości 3,67 km prowadząca przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 od Krajna przez Św. Katarzynę w kierunku Bodzentyna do Podgórza.

Inwestycja ta jest realizowana w ramach projektu „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, który zostanie dofinansowany w ramach działania 4.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”. Przyznana kwota dofinasowania to 2 654 708,95 zł.

 

Poniżej w załączniku zamieszczamy wieloetapowe, pracochłonne:

Sprawozdanie z przebiegu inwestycji budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 752 w msc. Św. Katarzyna i Podgórze.

 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA