Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Data obowiązywania:

22.11.2018 r. – 29.11.2018 r.

Treść: Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się poniższą ofertę:

Oferta: PZK9/2018

Rodzaj zadania: (art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz.1817)

  • Pomoc społeczna

Tytuł zadania publicznego:Dystrybucja artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Bodzentyn"

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Rozwoju "Miejska Góra" na Rzecz Rozwoju Celin i Podgórza z siedzibą w Celinach 27; 26-010 Bodzentyn; KRS 0000608729

Termin realizacji zadania: 28.11.2018 r. – 31.12.2018 r.

Wysokość finansowania zadania publicznego: 1 500,00 złotych (słownie: tysiąc pięćset złotych)

Całkowita wartość zadania publicznego: 1 500,00 złotych (tysiąc pięćset złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentyn w terminie do 29.11.2018 r. wg załączonego poniżej wzoru.

Oferta PZK9/2018

Formularz uwag

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA