Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, na podstawie Uchwały Nr IV/11/2010 Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu „Rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie składania opinii, stanowisk, wniosków na piśmie w terminie od  18.10.2018 r. do 25.10.2018 r.

W konsultacjach mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na ternie gminy Bodzentyn.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji do udziału w konsultacjach.

Zarządzenie nr 96/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 18.10.2018 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Zarządzenia nr 96/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 18.10.2018 r. - Projekt „Rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA