Na 62 sesjach, w tym 15 wyjazdowych oraz 4 uroczystych radni podjęli 486 uchwał, zgłosili około 870 interpelacji. Najkrótsza sesja trwała 45 min, najdłuższa ponad pięć godzin. W gminie Bodzentyn podsumowano pracę Rady Miejskiej przez minione 4 lata. Przedostatnie spotkanie radnych w tej kadencji było też okazją do przyznania medali i podziękowań.

We wtorek, 16 października, w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie odbyła się sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie, podczas której podsumowano minione cztery lata. Przedostatnie spotkanie radnych w tej kadencji było też okazją do przyznania medali i podziękowań.

Burmistrz Bodzentyna Dariusz Skiba złożył podziękowania radnym V kadencji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Panom Dariuszowi Pankowskiemu i Grzegorzowi Gałuszce oraz Radym Rady Powiatu Panom Józefowi Szczepańczykowi i Januszowi Wojkowskiemu za pomoc i wparcie przy realizacji wspólnych działań skierowanych dla mieszkańców Gminy Bodzentyn.

Józef Szczepańczyk zaznaczył, że mijająca kadencja w kontekście współpracy miedzy powiatem, a gminą, była udana: - Chcemy podziękować nie tylko burmistrzom, ale całej radzie, za te cztery lata oraz życzyć satysfakcji z tego, co zostało na terenie gminy zrobione, a było tego dużo.

Szczególne podziękowania burmistrz skierował jednak do radnych Rady Miejskiej w Bodzentynie.

- Swoją działalnością stworzyliście zespół, który przyczynił się do sukcesów naszej gminy. Nie byłoby tego, gdyby nie większość głosów oddanych w najważniejszych kwestiach dotyczących przyszłości gminy. Dziękuję za rzetelne wywiązywanie się ze swojej pracy, a także za zaangażowanie w sprawy mieszkańców - mówił Dariusz Skiba. 

Burmistrz złożył również podziękowania Pani Teresie Bzymek z okazji 20-lecia pełnienia funkcji sołtysa, podkreślając jej zaangażowanie i troskę o mieszkańców sołectwa Celiny, a także dyrektorowi Świętokrzyskiego Parku Narodowego Janowi Reklewskiemu za wspólne działania. 

- Tylko przy dobrej współpracy z Parkiem Narodowym możemy odnieść sukces na niwie turystycznej i przyrodniczej - podkreślał burmistrz.

Miłe słowa za owocną współpracę włodarz skierował do dyrektorów szkół, strażaków, członków stowarzyszeń i wszystkim tym, którzy wzięli czynny udział w życiu gminy. 

Głos zabrał radny Grzegorz Gałuszka, który wyraził duże zadowolenie, iż razem z Dariuszem Pankowskim mogli razem reagować na potrzeby składane przez samorząd miasta i gminy Bodzentyn za pomocą wniosków o dofinansowanie różnorodnych działań. – Poprzez ostatnią kadencję mogliśmy wspomóc inwestycje w Gminie Bodzentyn w kwocie blisko 38 milionów złotych – uzupełnia. Radny dodał również, iż Gmina Bodzentyn jest na szczycie tych gmin, które wykorzystywały możliwość finansowania inwestycji przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. Zwrócił również uwagę, iż wnioski przygotowywane przez pracowników były bardzo dobre. – Nie mieliśmy problemów, aby podnieść rękę na sesji sejmiku województwa świętokrzyskiego i głosować za tymi projektami.

Podziękowania nie były jednym punktem sesji. Radni podjęli jeszcze 9 uchwał, w tym uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu na realizację kolejnych działań, które będą służyły mieszkańcom gminy Bodzentyn.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA