W  ubiegły piątek w Szkole podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których pierwszoklasiści oficjalnie wstąpili w poczet uczniów szkoły.

Ten wyjątkowy dzień przebiegający w podniosłej atmosferze został połączony z przekazaniem przez Pana Adama Żebrowskiego – Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Pana Piotra Żołądka – członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na ręce Pana Dariusza Skiby – Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn umowy na realizację działań poświęconych doposażeniu oraz wsparciu uczniów i nauczycieli pięciu szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

Dyrektorzy tych szkół oraz Burmistrz złożyli podziękowania przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego za wieloletnią pomoc w realizacji dofinansowanych projektów. 

Warto podkreślić, że również piątka ślubujących tego dnia pierwszaków, która dopiero zaczęła swoją przygodę z edukacją, będzie mogła skorzystać z ogromnego wsparcia jakim są projekty edukacyjne, która Gmina Bodzentyn z zaangażowaniem realizuje już od dwóch lat we wszystkich placówkach edukacyjnych na swoim terenie.

Projekt pod nazwą „Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu Gminy Bodzentyn”, którego Gmina Bodzentyn rozpoczęła realizację w Partnerstwie z Niepubliczną Szkołą Podstawową w Leśnej skierowany jest do uczniów następujących szkół podstawowych:

  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej (Partner projektu),
  • Szkoła Podstawowa im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym,
  • Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi,
  • Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej,
  • Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie.

W ramach projektu do każdej ze szkół zostanie zakupione nowoczesne doposażenie, m.in. sprzęt TiK (laptopy, tablety, projektory, wizualizery, tablice interaktywne), a także pomoce dydaktyczne oraz meble.

Dodatkowo 242 uczniów zakwalifikowanych do projektu, otrzyma wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji kluczowych, a 39 nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, języka angielskiego oraz edukacji wczesnoszkolnej podniesie swoje kwalifikacje poprzez odbycie kursów i szkoleń.

Wszyscy uczniowie i uczennice otrzymają wsparcie w zakresie zajęć dodatkowych, takich jak:

  • Językowe grywalizacje- nowatorskie zajęcia z języka angielskiego
  • Wykorzystanie wiedzy i umiejętności matematyczno-przyrodniczych na zajęciach prowadzonych w oparciu o grywalizacje
  • Wyjazdy edukacyjne (Klasy I-III wyjadą do Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach, natomiast klasy IV-VII wyjadą do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach)

Ponadto 125 uczniów klas IV-VII skorzysta z indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego, a 55 uczniów klas IV – VII weźmie udział w certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne kursie podnoszącym kompetencje komputerowe ECDL BASE + moduł „Współpraca online”.

Całkowita wartość projektu to aż 831 663,75 zł.

Projekt edukacyjny, który będzie realizowany przez dwa kolejne lata szkolne jest odpowiedzią na sukces dwóch poprzednio realizowanych projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. „Gimnazjum w Bodzentynie – szkoła z pasją”, którego wartość ogółem wyniosła 480 885,30 zł oraz „Klucz do lepszej edukacji – wsparcie szkół podstawowych w gminie Bodzentyn”, którego wartość ogółem wyniosła 630 823,75 zł.

Realizacja obu projektów zakończyła się w czerwcu bieżącego roku, a przeprowadzony monitoring i ewaluacja Kompleksowego Programu Rozwoju Szkół Gminy Bodzentyn wykazały wyższe wyniki z egzaminu gimnazjalnego w stosunku do lat poprzednich.

/JW, PH/

 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA