zapr lipiec 2018 1

 

 

W związku z planowaną do realizacji w bieżącym roku inwestycją pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków” w porządku obrad najbliższej sesji znalazł się projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wkład własny do projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków” współfinansowanego ze środków RPOWŚ 2014 – 2020. Realizacja inwestycji zaplanowana jest budżecie Miasta i Gminy Bodzentyn i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Uchwała w przedmiotowej sprawie została już podjęta przez Radę Miejską w maju br., jednak w związku z oszczędnościami przetargowymi zmniejszona została wysokość pożyczki o kwotę 16 470,74 zł.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA