Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Data obowiązywania: 04.07.2018 r. – 11.07.2018 r.

Treść: Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się poniższą ofertę:

Oferta: PZK5/2018

Rodzaj zadania: (art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz.1817)

           • Pomoc społeczna

Tytuł zadania publicznego: „Dystrybucja artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Bodzentyn” Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „Miejska Góra” na Rzecz Rozwoju Celin i Podgórza z siedzibą Celiny 27; 26-010 Bodzentyn; KRS 0000608729

Termin realizacji zadania: 16.07.2018 r. – 10.10.2018 r.

Wysokość finansowania zadania publicznego: 1 500,00 złotych (słownie: tysiąc pięćset złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentyn w terminie do 11.07.2018 r. wg załączonego poniżej wzoru.

Oferta PZK5/2018

Formularz uwag

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA