W dniu 9 maja w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie podpisane zostały dwie umowy z wykonawcą na realizację  termomodernizacji  budynków użyteczności publicznej tj.

  1. Ośrodek Zdrowia w Św. Katarzynie
  2. Szkoła Podstawowa w Psarach
  3. Ośrodek Zdrowia w miejscowości Wzdół Rządowy
  4. Szkoła Podstawowa w miejscowości Wzdół Rządowy

Umowę ze strony gminy podpisali: Burmistrz Dariusz Skiba, skarbnik gminy Artur Nadolny w obecności pana Jarosława Dziedzińskiego  z  przedstawicielem Wykonawcy Spółdzielni Rzemieślniczej „BUDOWLANA” – Prezesem Zarządu Spółdzielni panem Leszkiem Marjańskim. Całkowita wartość robót budowlanych dla wspomnianych wyżej obiektów wynosi 2 626 041,62 zł brutto.Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bodzentyn”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3  „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.Ogólnie projektem objęto siedem budynków użyteczności publicznej z terenu naszej Gminy.Łączna wartość realizowanego projektu, wynikająca z rozstrzygniętego postępowania przetargowego to 5 042 492,43 zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 3 262 951,40 zł, pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu gminy.

 

                                

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA