Zadanie pod nazwą „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” dofinansowane kwotą 24.000 PLN ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach


Zadanie pod nazwą „Pracownie edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Bodzentyn” dofinansowane kwotą 40.000 PLN ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

 

 

 

Informacja społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Kielcach

Informacja dot. utylizacji wyrobów zawierających azbest

Umowa na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzentyn ” podpisana.

 

wfos

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA