Aż 27 organizacji pozarządowych w 2018 r. złożyło oferty w trybie konkursowym na realizację zadań w ramach Pożytku Publicznego. To więcej niż w ubiegłym 2017 r. Pieniądze przez klubu, stowarzyszenia, czy fundacje przeznaczane są przede wszystkim na rozwój oferty sportowej i kulturalnej w Gminie Bodzentyn.

W puli Pożytku Publicznego na realizację wyznaczonych działań z zakresu kultury i rozwoju oferty sportowej w Gminie Bodzentyn znalazło się w 2018r. aż 315 tys. złotych. 210 tys. złotych trafi do organizacji wspierających i upowszechniających kulturę fizyczną oraz sport. 75 tys. złotych trafi do stowarzyszeń promujących wydarzenia kulturalne i podtrzymujące regionalne tradycje, natomiast 30 tys. złotych przeznaczono na działalność na rzecz dzieci i młodzieży z Gminy Bodzentyn, w tym wypoczynek.

W ubiegłym roku ze środków z Pożytku Publicznego w trybie konkursowym skorzystało 21 organizacji pozarządowych, w tym 11 zajmujących się poszerzaniem oferty kulturalnej oraz 10 umożliwiających uczestnictwo w kulturze fizycznej i sporcie. W trybie pozakonkursowym zrealizowano cztery zadania z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Łącznie w 2017 r. na terenie Gminy zrealizowano zadania na kwotę 278 014,47 złotych.

Zdaniem Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusza Skiby, środki z Pożytku Publicznego, które oferuje Gmina Bodzentyn organizacjom pozarządowym: są dla nich bardzo ważne. Dzięki tym środkom możliwym jest kultywowanie i dbanie o dobra kulturalne naszego regionu. Pieniądze te stwarzają także organizacjom możliwość aktywizacji i wspierania Seniorów, a także wszelkich działań związanych z propagowaniem i rozwojem sportowym Mieszkańców całej Gminy.

Dzięki tym środkom organizacje pozarządowe m.in. przygotowują wydarzenia kulturalne oraz sportowe, zakupują sprzęt sportowy, czy stroje ludowe.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA