ulotka Młodzieżowa Rada Miejska 11 1

Z dniem 28 lutego 2017 r. upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W poniedziałek, 27 lutego 2017 r., w godzinach 10:00 - 14:00 Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn ze względu na wyjazd służbowy nie będzie przyjmował interesantów. 

W styczniu 2017 r. Gmina Bodzentyn zawarła z Politechniką Świętokrzyską porozumienie o współpracy. Ze strony Politechniki porozumienie podpisał  JM Rektor prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński, zaś Gminy Bodzentyn Burmistrz Dariusz Skiba.

Politechnika, jako jedyna w regionie uczelnia techniczna o statusie uniwersyteckim, oferuje dla Bodzentyna wsparcie merytoryczne działań rewitalizacyjnych terenu wokół ruin pałacu biskupów krakowskich, doliny rzeki Psarki i stawów biskupich. Studenci Wydziału Budownictwa i Architektury pod opieką dr. hab. inż. arch. Lucjana Kamionki – Kierownika Katedry Architektury i Urbanistyki oraz dr. inż. arch. Marka Barańskiego, w ramach projektu semestralnego, praktyk zawodowych i dyplomowych będą opracowywać dokumentację architektoniczną rewitalizowanych przestrzeni publicznych Bodzentyna.

Studenci wezmą udział w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół murów pałacu i stawów biskupich wraz z tzw. „małą targowicą” i parkingiem przy kościele parafialnym, projektowanym amfiteatrem/muszlą koncertową oraz ścieżką edukacyjną wzdłuż stawów. Również przedstawią propozycje dotyczące rewaloryzacji biskupiej rezydencji i uporządkowania zieleni mającej na celu m.in. uczytelnienie bryły pałacu w krajobrazie.

Prace konkursowe posłużą przy opracowywaniu przez Gminę dokumentacji projektowo-wykonawczej rewitalizowanych terenów Bodzentyna  w związku z zamiarem ubiegania się o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Rozwiązania koncepcyjne będą wcześniej konsultowane z mieszkańcami i zainteresowanymi podmiotami w celu wybrania opcji najbardziej przyjaznej i odpowiadającej na potrzeby osób korzystających.

Współpraca z Politechniką Świętokrzyską to również promocja tej uczelni wśród młodzieży i mieszkańców Gminy Bodzentyn pod kątem podejmowania studiów na kierunkach technicznych. W ramach współpracy Gmina Bodzentyn zobowiązała się do udostępnienia zabytkowych obiektów  dla celów zwiedzania oraz dydaktycznych, w tym odbywania praktyk i realizacji prac dyplomowych, projektowych i plenerowych, zorganizowania wystaw prac oraz zabezpieczenia zakwaterowania i wyżywienia studentom. Działania te z ramienia Gminy Bodzentyn koordynować będą dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen – Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn i  J. Gawlik – Inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych UMiG w Bodzentynie.

Gmina już od kilkunastu miesięcy przygotowuje się do rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta Bodzentyn. W listopadzie ubiegłego roku Rada Miejska uchwaliła „Program Rewitalizacji Gminy Bodzentyn na lata 2016-2023” – podstawowy dokument przy ubieganiu się o środki unijne na rewitalizację. Dokument ten jest obecnie oceniany przez Urząd Marszałkowski.

Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycyjnych projektów rewitalizacyjnych w gminach jest planowany w III kwartale br.

 

                                                                                                   Urszula Oettingen, JG

Rozpoczynamy cykl spotkań z historią! Zapraszamy na projekcję filmu Jerzego Passendorfera "Barwy Walki" - Świetlica Wiejska w Wilkowie, 26.02.2017r.(niedziela) godz. 17.00

Plakat Barwy Walki 1 1

Druhny i Druhowie!

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej wszystkim Zuchom, Harcerkom i Harcerzom oraz Przyjaciołom Harcerstwa działającym w naszej Gminie życzę, aby harcerskie ideały stanowiły źródło sił do zmieniania świata. Niech każda chwila Waszej służby będzie nową, wspaniałą przygodą wzajemnej życzliwości i przyjaźni, a braterskie gesty będą codzienne, a nie tylko okazyjne.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn
Dariusz Skiba

 „Ramię pręż słabość krusz i nie zawiedź w potrzebie
Podaj swą pomocną dłoń tym co liczą na ciebie
Zmieniaj świat, zawsze bądź sprawiedliwy i odważny
Śmiało zwalczaj wszelkie zło niech twym bratem będzie każdy.

I świeć przykładem świeć i leć w przestworza leć
I nieś ze sobą wieść, że być harcerzem chcesz...”

/Harcerskie Ideały

 

 

 

Na zaproszenie Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Leśnej Pani Beaty Kózki przyjechała do szkoły „walizka z historią”. To tytuł warsztatów, które poprowadziła Pani Iwona Grabczak adiunkt w Muzeum Historii Kielc. Zajęcia odbyły się w trzech grupach. Przedszkolaki i uczniowie z ciekawością spoglądali na starą tekturową walizkę, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu towarzyszyła podróżnym.

Pani adiunkt po kolei wyjmowała z walizki różne przedmioty, które służyły nieraz w codziennym życiu, a teraz stały się już nieużyteczne, zapomniane, budzące tylko sentyment. Uczniowie zgadywali przeznaczenie poszczególnych eksponatów, wyłaniających się z tajemniczej walizki.

Z ciekawością oglądalipióro w formie obsadki ze stalówką, z której ciągle kapał atrament i robiły się kleksy – obecnie nieznane zjawisko, suszkę kołyskową do usuwania nadmiaru atramentu, drewnianąpodstawkę pod pióro i kałamarz, metalowy przyrząd do wycinania z ciasta makaronu, drewniane prawidła służące do wypełniania butów, pomagające utrzymać je w dobrym stanie. Duże zainteresowanie wzbudziła malutkakuchenka gazowa z mosiężną butlą w formie kuli, stare wiązane ochraniacze na nogawki, płyta gramofonowa winylowa z muzyką odtwarzaną na gramofonie. Dzieci chętnie odpowiadały na pytania, zastanawiały się czy w ich domach są jeszcze przedmioty, które służyły dziadkom i rodzicom.

Warsztaty były ważną lekcją historii. Prezentowane obiekty przeniosły uczestników w minioną epokę: do starej szkoły, domu pradziadków. Pokazały, że codzienne przedmioty mogą być ważnymi źródłami historycznymi ipamiątkami rodzinnymi.Było to kolejne spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej w Leśnej z zabytkami przeszłości.

Serdecznie dziękujemy Muzeum Historii Kielc za współpracę w zakresie utrwalania pamięci historycznej.

Urszula Oettingen

Prezes  Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna

 

Fot. Urszula Oettingen

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn zapraszają na "V Bodzentyńskie Ostatki"

plakat ostatki 2

Zapraszamy na uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gminie Bodzentyn

Zołnierze wykleci 2

Stowarzyszenie Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej "Łysica-Sabat" oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie zapraszają na Pierwszą Edycję Dyktanda Gwarowego

dyktando 1

Bilard wśród młodzieży z naszej gminy cieszy się dużym zainteresowaniem. Zarówno chłopcy jak i dziewczęta odnoszą znaczące sukcesy w tej dziedzinie sportu. W sobotę, 18 lutego 2017 r., w Gimnazjum w Bodzentynie odbyły się Mistrzostwa Gminy w Pool-Bilardzie w kategorii dziewcząt. Prawie dwadzieścia uczestniczek turnieju walczyło o Puchary sponsorowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn- Dariusza Skibę. 

Poniżej prezentujemy wyniki turnieju. 

I miejsce - Martyna Jeziorska
II miejsce - Wiktoria Świetlik
III miejsce ex aequo - Kinga Góźdź i Agnieszka Kita.

Wszystkim zawodniczkom życzymy dalszych sukcesów, a zwycięzcom składamy dodatkowo serdecznie gratulacje. 

Już za dwa tygodnie w Pool-Bilardzie zmierzą się chłopcy. 

W sobotę 18 lutego 2017 r., zimowym szaleństwem na stoku, dzieci z gminy Bodzentyn zakończyły ferie zimowe. Większość z nich mogła poszczycić się samodzielnym korzystaniem z wyciągu narciarskiego. Nieliczni zaś pod czujnym okiem instruktorów narciarstwa nabierali technik oraz umiejętności, dzięki którym pod koniec dnia swobodnie i samodzielnie zjeżdżały niemal z samego szczytu. 

Organizatorami zimowego wydarzenia byli: Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki. 

 

Zapisy: Gabinet weterynaryjny Lek. Wet. Piotr Świderski, tel: 669 459 042, Bodzentyn ul. Langiewicza 30

plakat sterylizacja b

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, o naborach wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na przedsięwzięcia:

  • I.I.4 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej przystosowanej do obsługi co najmniej 1000 osób rocznie

Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty

Wartość dofinansowania: 50 000 zł do 300 000 zł

Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%, pozostałe podmioty: 100%

  • I.III.6 Tworzenie i poprawa warunków prowadzenia aktywności społecznej przez mieszkańców obszaru LGD - Wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego

Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty

Wartość dofinansowania: 30 000 zł do 100 000 zł (przy założeniu, że całkowita kwota operacji jest nie mniejsza niż 50 000 zł (w przypadku jednostki sektora finansów publicznych - dodatkowo kwota kosztów kwalifikowalnych nie mniejsza niż 50 000 zł, a kwota dofinansowania 31 815 zł)

Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%, pozostałe podmioty: 100%

Termin naborów wniosków: od 27 lutego do 28 marca 2017 roku

 

www.wokollysejgory.pl, tel.: (41) 26 08 153, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lgd stopka

 

Zapraszam rolników z terenu gminy Bodzentyn na szkolenie z zakresu możliwości dofinansowania działalności rolniczej  z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej.

 

  • PROW – Restrukturyzacja małych gospodarstw. (Premia 60000 zł na rozwój małych gospodarstw rolnych) – prowadzący Małgorzata Orłowska -Masternak
  • Przetwórstwo produktów pochodzenia zwierzęcego. – prowadzący Alicja Śmiech         

            Szkolenie odbędzie się w dniu 20 luty (poniedziałek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie.

Małgorzata Orłowska- Masternak

ŚODR Modliszewice

Tel. 608518633

Poprzednie artykuły

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA