Klucz do lepszej edukacji wsparcie szkół podstawowych w gminie Bodzentyn

 
Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego

Poddziałanie 8.3.2. Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe)

Wnioskodawca/Partner:

Fundacja Centrum Europy Lokalnej (Lider)

Gmina Bodzentyn (Partner)

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój nauczania opartego o eksperyment i narzędzia TIK wśród 180 U (81K i 99M) czterech szkół podstawowych dla których Gmina Bodzentyn jest organem prowadzącym , poprzez odbycie zajęć matematycznych, językowych, ICT i umiejętności uczenia się oraz przez

uzupełnienie kwalifikacji zawodowych przez 12 N(10K i 2M) w zakresie stosowania technologii informacyjnych na lekcjach do końca VI 2018 r.

Planowane efekty:

 1. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu (81K, 99M).
 2. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (10K, 2M).
 3. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie (81K, 99M).
 4. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (10K, 2M).
 5. Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie (10K, 2M).
 6. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (4).
 7. Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie (4)
 8. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (34 K, 58 M).

 

Grupy docelowe:

 1. Szkoły kształcenia podstawowego:

a) Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi,

b) Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej,

c) Szkoła podstawowa im. A. Wacińskiego w Bodzentynie,

d) Szkoła Podstawowa im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym.

 1. Nauczyciele kształcenia ogólnego (podstawowego) oraz specjalnego, pracownicy pedagogiczni (10K, 2M).
 2. Uczniowie i wychowankowie (w tym z niepełnosprawnościami) szkół/placówek prowadzących kształcenie podstawowe oraz specjalne (81K, 99M).

Opis działań:

Zadanie 1  - Kompetencje językowe i informatyczne szansą na rynku pracy.

Zadanie 2 – Zwiększenie umiejętności uczenia się i poznanie własnych potrzeb przez uczniów.

Zadanie 3 – Zajęcia eksperymentalne ukierunkowane na rozwój nauczania matematyki.

Zadanie 4 – Przeprowadzenie kursu „e-Nauczyciel”.

 

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 630 823,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 567 148,75 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 3 285,54 zł

Wkład własny: 63 675,00 zł

 

 

 

Aktualności

Dzisiaj jest: 19 Październik 2017    |    Imieniny: Piotra, Michała, Ziemowita
Ta inwestycja upłynni ruch i zwiększy bezpieczeństwo! Podpisano umowę na realizację tzw. Małego Ronda w Bodzentynie.

Ta inwestycja upłynni ruch i zwiększy bezpieczeństwo! Podpisano umowę na realizację tzw. Małego Ronda w Bodzentynie.

Opublikowano: 19-10-2017, Wyświetlono 141
W Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie dzisiaj podpisano umowę na realizację tzw. Małego Ronda w Bodzentynie, które jest częścią projektu Małej Pętli Świętokrzyskiej. Wszelkie formalności związane z planowaną inwestycją były zawiłe i w...
Mieszkańcy Wilkowa i Celin mają nowe drogi

Mieszkańcy Wilkowa i Celin mają nowe drogi

Opublikowano: 18-10-2017, Wyświetlono 118
Prace związane z przebudową dróg w Wilkowie i Celinach dobiegają końca. Do tej pory drogi nie spełniały swojej funkcji, a zmienne i trudne warunki pogodowe utrudniały ludziom dotarcie do swoich domostw. Mieszkańcy tych miejscowości od wielu lat...
Krew darem życia

Krew darem życia

Opublikowano: 18-10-2017, Wyświetlono 104
Podczas zbiórki krwi, która odbyła się 8 października na Rynku Górnym w Bodzentynie wylosowano dwie osoby, które otrzymały ufundowany przez burmistrza Dariusza Skibę tablet. W Urzę...
Spotkanie dotyczące „Ekonomii Społecznej”

Spotkanie dotyczące „Ekonomii Społecznej”

Opublikowano: 18-10-2017, Wyświetlono 68
W Bodzentynie w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki odbyło się spotkanie dla mieszkańców Gminy, którego celem było zaproszenie do współpracy wszystkie osoby zainteresowane działalnością w sektorze ekonomii społecznej. ...
X Powiatowy Rajd Hufca

X Powiatowy Rajd Hufca

Opublikowano: 18-10-2017, Wyświetlono 71
16 października odbył się X Powiatowy Rajd Hufca Kielce – Powiat „Turystyka nie tylko dla przewodnika”. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 250 osób z całego powiatu kieleckiego. ...
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Opublikowano: 17-10-2017, Wyświetlono 84
13 października odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Bibliotece Publicznej w Bodzentynie. W spotkaniu uczestniczyło siedem osób, które dzieliły się wrażeniami z przeczytanych książek....
BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA BODZENTYN 2018 - SCHEMAT

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA BODZENTYN 2018 - SCHEMAT

Opublikowano: 17-10-2017, Wyświetlono 85
TY decydujesz, jak zmienia się Nasze Miasto! Już dziś zgłoś swoją propozycję ! &...
Zapraszamy na II Przegląd Pieśni Patriotycznych

Zapraszamy na II Przegląd Pieśni Patriotycznych

Opublikowano: 17-10-2017, Wyświetlono 72
Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie serdecznie zapraszają na II Przegląd Pieśni Patriotycznych, ...

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA