Beneficjent: Gmina Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn

Tytuł projektu: „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Cel główny projektu: Ochrona i zabezpieczenie cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków obszaru Natura 2000 Łysogóry (PLH260002) przed nadmierną presją ze strony turystów poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą umożliwiającej właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach chronionych w Gminie Bodzentyn.

Cele szczegółowe projektu:

- ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez zmniejszenie presji ruchu turystycznego za pomocą małej infrastruktury,

- zabezpieczenie cennych przyrodniczo obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, poprzez wykonanie infrastruktury turystycznej umożliwiającej skoncentrowanie ruchu turystycznego na wyznaczonych obszarach Gminy Bodzentyn.

Efektem realizacji projektu będzie budowa 3,67 km ścieżki rowerowej, dzięki której zostaną wsparte 2 formy ochrony przyrody, tj. Świętokrzyski Park Narodowy i Świętokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu, o powierzchni 367 ha. W Świętej Katarzynie na miejscu parkingowym powstanie również obiekt (toalety) dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 899 655,25 PLN, w tym dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich 2 654 708,95 PLN.

Informacja o planowanej sesji Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2019 r.

Informacja o planowanej sesji Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2019 r.

Opublikowano: 22-02-2019, Wyświetlono 34
Proponowany porządek obrad ...
Dzień Myśli Braterskiej

Dzień Myśli Braterskiej

Opublikowano: 22-02-2019, Wyświetlono 45
„Starajcie się zostawić ten świat, choć trochę lepszym niż go zastaliście” ...
Ogólnokrajowy Konkursu pn.

Ogólnokrajowy Konkursu pn."Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Opublikowano: 22-02-2019, Wyświetlono 45
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach uprzejmie informuje, iż w roku 2019 jest organizowany Ogólnokrajowy Konkursu pn."Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Celem konkurs...
Zapraszamy na III Dyktando Gwarowe

Zapraszamy na III Dyktando Gwarowe

Opublikowano: 22-02-2019, Wyświetlono 40
Zapraszamy na III Dyktando Gwarowe 23 lutego 2019 r. godz. 10.00 Świetlica Wiejska w Wilkowie Zapisy do 22 lutego 2019 r.  do godziny 12:00 pod nr tel. 693 690 333 ...
Zarządzenie nr 24/2019

Zarządzenie nr 24/2019

Opublikowano: 21-02-2019, Wyświetlono 48
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia 23/2019...
Oferta pracy na Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

Oferta pracy na Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

Opublikowano: 21-02-2019, Wyświetlono 124
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach poszukuje Asystentów Osoby Niepełnosprawnej. Oferta Zgoda na przetwarzanie danych osobowych...
Narodowy Dzień Pamięci

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Opublikowano: 21-02-2019, Wyświetlono 170
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Szkoła Podstawowa w Leśnej - Starej Wsi oraz Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna serdecznie zapraszają na obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w Gminie Bodzentyn, który odbędzie się 2 marca 2019 roku o godzinie 14:00 w ...
Zarządzenie nr 23/2019

Zarządzenie nr 23/2019

Opublikowano: 20-02-2019, Wyświetlono 36
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 r....

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA